FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt20/10/2018

Hur länge finns domar i Lexbase?

Hur långt tillbaka i tiden kan man hitta brott- eller tvistemål i Lexbase?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lexbase är ett företag som drivs i privat regi och har som affärsidé att med stöd av offentlighetsprincipen inhämta bland annat brottmålsdomar och strafförelägganden från svenska domstolar och andra myndigheter. Enligt Lexbase hemsida gallras brottmålsdomar ut tidigast efter fem år och tvistemålsdomar efter tjugo år.

Min rekommendation är dock att du vänder dig till Lexbase om du behöver närmre svar. Eftersom Lexbase drivs som ett vinstdrivande företag i privat regi är det helt upp till företaget hur länge det väljer att låta domar vara sökbara.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare