Hur länge finns brott i belastningsregistret? Vad är åtalsunderlåtelse?

2020-06-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejsanHur länge ska en hastighetsöverträdelse ligga kvar i belastningsregistret.Och även bokföringsbrott 11 kapitel 5 paragrafen.Och vad är Åtalsunderlåtelse Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Påföljden avgör hur länge informationen finns i belastningsregistret

Hur länge ett brott finns i belastningsregistret beror på vilken påföljd man får. Om man döms till fängelse lagras uppgiften om brottet i tio år, om man döms till böter är tiden fem år(17 § lag om belastningsregister).

Åtalsunderlåtelse

Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren väljer att inte åtala och förutsätter att den anklagade erkänner sitt brott och att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Därutöver behöver en av följande kriterier vara uppfyllda:

-att det kan antas att påföljden skulle bli böter eller villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse.

-att den misstänkte begått ett annat brott och redan fått en påföljd samt att det ej anses behövas ytterligare påföljder för det aktuella brottet.

- Om psykiatrisk vård aktualiseras.

- Om det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs en påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att det inte heller av andra skäl krävs en påföljd.(20 kap. 7 § Rättegångsbalken)

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet inte kommer att leda till någon påföljd men att det kommer att antecknas i belastningsregistret. Då lagras information i tio år, alternativt tre år om personen var under 18 vid tidpunkten för brottet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1093)
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom

Alla besvarade frågor (86771)