Hur länge finns bötesuppgifter kvar i belastningsregistret?

2020-02-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag är 55 år och tidigare ostraffad. För 2 år sedan blev jag dömd för rattonykterhet och fick böter samt av med körkortet i ett år. Hur länge finns jag i brottsregistret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om belastningsregistret finns i Lag om belastningsregister.

Vad som registreras i belastningsregistret:

I belastningsregistret, i dagligt tal brottsregistret, registreras bland annat information om den som ålagts påföljd för brott genom dom eller beslut. Bötespåföljden registreras i belastningsregistret (3 § Lag om belastningsregister). Körkortsingripandet är inget som registreras i belastningsregistret då det är transportstyrelsen som beslutar om detta.

Hur länge uppgiften finns kvar i belastningsregistret:

Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Din bötespåföljd tas bort fem år efter domen eller det att du godkände boten (17 § 9 punkten Lag om belastningsregister).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1002)
2020-04-01 Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?
2020-03-31 Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?
2020-03-26 Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?
2020-03-22 Preskriptionstider för brott

Alla besvarade frågor (78664)