FrågaOFFENTLIG RÄTTYttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)04/03/2020

Hur länge får sidor som Lexbase och Mr Koll ha kvar uppgifter om domar?

Hej,

Jag har blivit dömd för över tio år sedan och idag finns inget information om detta i något register. Men jag jag förkommer idag hos olika sidor som Lexbase och mr Koll. Frågan är bryter inte dom mot grundlagen för att dessa uppgifter är inte längre offentliga ?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Varför får sidor som Lexbase och Mr Koll publicera personuppgifter som till exempel domar?

Sidor som till exempel Lexbase och Mr Koll innehar så kallat utgivningsbevis, vilket innebär att dessa sidor skyddas av den svenska grundlagen. Detta grundlagsskydd innebär bland annat att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Det finns en rad olika yttrandefrihetsbrott, till exempel förtal. Brottet förtal kan till exempel, i vissa fall, bli aktuellt när någon sprider uppgifter om att en viss person/vissa personer har begått brott, även om dessa uppgifter är sanna. I en dom från Stockholms tingsrätt, där två män hade väckt enskilt åtal mot Lexbase ansvariga utgivare för att ha lämnat ut uppgifter om dessa två mäns brottsregister och därmed enligt de två männen begått brottet förtal, kom domstolen fram till att Lexbase inte kunde hållas ansvariga för förtal. En slutsats som man förmodligen kan dra av den här domen är att det verkar vara svårt att hålla Lexbase, och även andra sidor med utgivningsbevis så som Mr Koll, ansvariga för brottet förtal när de publicerar sanna uppgifter om exempelvis brottsregister.

Får Lexbase och Mr Koll ha kvar domar som inte finns kvar i offentliga register?

Enligt lagar och föreskrifter gallras offentliga handlingar, till exempel domar, efter en viss tid. Här kan du till exempel läsa om när en dom gallras ur belastningsregistret (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/gallringsregler/). De lagar som reglerar gallring av offentliga handlingar gäller för den offentliga sektorn. Några lagar eller regler för gallring av information när det kommer till privata aktörer finns inte, och därför kan de i stort sett själva välja hur länge de vill ha kvar uppgifter, som till exempel domar, i sina register och på sina hemsidor. Det innebär att Lexbase och Mr Koll själva bestämmer hur länge de vill ha kvar uppgifter om dig, och det bryter inte mot grundlagen så som lagstiftningen ser ut idag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare