Hur länge får polisen hålla kvar en gripen person?

FRÅGA
Hej, finns det någon tidsbegränsning när en polisman griper en? Dvs. hur länge kan de hålla en person gripen utan några vidare återgärden? Annan fråga lyder, det sägs att en polisman kan häva sitt gripande, hur gör han det och med vilket lagstöd kan han gripa och därefter häva gripandet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Båda dina frågor rör gripande vilket regleras i rättegångsbalkens (RB) 24 kap.

Hur länge kan polisen hålla en person utan att vidta några vidare åtgärder?

I din fråga skriver du gripande, för din vetskap är det juridiskt sett skillnad på gripande, anhållande och häktning även om det är lätt att förväxla just gripande och anhållande. Jag kommer till följd av den vanliga missuppfattningen att kortfattat beskriva samtliga dessa former av frihetsberövande även om din fråga endast avser gripande.

Gripen

Om det finns skäl att anhålla någon får en polisman i brådskande fall gripa honom, 24 kap. 7 § RB. Skäl för att anhålla någon är att det finns skäl att häkta personen eller om den misstänkte är skäligen misstänkt och det är av synnerlig vikt att denne tas i förvar, 24 kap. 6 § RB. Har någon gripits enligt 24 kap 7 § ska denne förhöras så snart så möjligt av en åklagare eller av en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett. Åklagaren ska efter förhöret omedelbart besluta om den misstänkte ska anhållas. Anhålls inte den misstänkte, ska åklagaren omedelbart häva beslutet om gripande.

Den som inte är anhållen eller häktad är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Är det av synnerlig vikt, att den som kan misstänkas för brottet är tillgänglig för fortsatt förhör, kan personen bli skyldig att stanna kvar ytterligare sex timmar, 23 kap. 9 § RB. Efter ett gripande kan man alltså som längst hållas frihetsberövad i 12 timmar.

Anhållen

Om åklagaren däremot väljer att anhålla efter förhöret gäller en annan tidsfrist. Efter att ett anhållningsbeslut meddelats måste en häktningsförhandling hållas inom tre dagar, 24:12 RB. Vid häktningsförhandlingen framställer åklagaren sina skäl för en domstol om att personen bör häktas, därefter beslutar rätten om personen bör häktas eller försättas på fri fot.

Häktad

Om du sedan blir häktad kommer du att vara häktad fram till åtal väcks och huvudförhandling hållits eller till det inte längre finns skäl för häktningsbeslutet, 24 kap 20 § RB.

Med vilket lagstöd kan en polis häva ett gripande?

Som jag redogjort för ovan så är det som sagt inte polisen som väljer när en gripen person ska släppas, utan åklagaren. Efter att en gripen person förhörts inom 6 timmar så ska som sagt åklagaren besluta om det finns skäl för att anhålla personen. Saknas sådana skäl ska personen försättas på fri fot. Lagstödet för detta är 24 kap. 7 § st.1 RB och 24 kap. 8 st. 2 RB.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (170)
2020-01-26 Vad innebär "på bar gärning eller flyende fot" avseende envarsgripande
2020-01-21 Felaktigt envarsgripande
2019-12-22 Kan en polis gripa en annan polis?
2019-11-29 Häktning efter fällande dom. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (76555)