Hur länge får orosanmälningar finnas kvar hos socialtjänsten?

2020-02-26 i Myndigheter
FRÅGA
Har socialtjänsten rätt att behålla en orosanmälan samt information angående orosanmälan när beslut fattats att inte gå vidare till utredning ? Ärendet är ca: 2- år gammalt. En ny orosanmälan har nu 2- år efter första orosanmälan kommit till Socialtjänsten och man beslutade att påbörja utredning som nu är klar. I denna utredning så refererar man många gånger till orosanmälan nr. 1.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 1 § socialtjänstlagen ska uppgifter gallras efter fem år om de faller under de uppgifter som avses i lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Enligt 1 § lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är de uppgifter som omfattas av lagstiftningen de som kan anses vara personuppgifter. Med personuppgifter menas all typ av information som direkt eller indirekt kan knytas till en viss levande människa.

Följande handlingar är dock undantagna och ska alltså inte gallras efter fem år:

1. handlingar rörande utredning om föräldraskap,
2. handlingar rörande adoption, och
3. handlingar rörande ett barn som placerats i ett fosterhem och liknande (12 kap. 2 § socialtjänstlagen).

Orosanmälningar av att barn far illa omfattas därför inte av de tre undantagen, och ska gallras först efter fem år. Har det gått endast två år är det därför en uppgift som finns kvar i socialtjänstens system, och som de också har rätt att ha kvar.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (357)
2020-09-27 Anmälan om djur som far illa
2020-09-26 Vad ska man göra när ett ärende om daglig verksamhet tar för lång tid?
2020-09-24 Får kronofogden utmäta semesterlön?
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?

Alla besvarade frågor (84413)