Hur länge får min son vara omhändertagen enligt LVU?

FRÅGA
Min son har LVU då jag och mitt ex har haft missbruksproblematik och ska nu han flytta heltid hem till sin pappa. Han får inte än bo hos mig varannan vecka då enligt soc så har jag inte varit drogfri tillräckligt länge, snart varit det i 9 månader. Sedan bor jag hos min syster, som aldrig haft missbruks problem och enligt dom måste jag ha en egen lägenhet. Kan dom neka mig min egna son så länge jag inte har en egen bostad?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

LVU är en vårdlag som syftar till att skydda barn från olika typer av beteenden eller miljöer. Barn kan omhändertas enligt LVU av flera olika anledningar, en sådan är att en eller båda föräldrarna uppvisar sådana brister i omsorgen att de inte klarar av att ta hand om barnet på ett tillräckligt bra sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte görs någon skuldbedömning av föräldrarna, utan även om de försöker så gott de kan, så kan det göras en bedömning som innebär att omsorgen inte når upp till de krav som ställs.

Vård enligt LVU ska bedrivas så länge som den behövs (eller tills barnet blir för gammalt för att lagen ska vara tillämplig) och det är ingen avgörande faktor huruvida föräldrarna har egna boenden eller inte. Det kan givetvis påverka bedömningen om en förälder bor tillsammans med sin syster, men det går inte att säga att LVU:n kommer att upphöra när du skaffat eget boende, utan endast att man får göra en ny bedömning (som alltså kan komma fram till att vården ska fortsätta bedrivas, eller att den ska avslutas).

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (289)
2021-07-28 Anmäla en läkare.
2021-07-11 Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?
2021-07-06 Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?
2021-07-01 Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

Alla besvarade frågor (94587)