Hur länge får man vara timanställd på ett jobb innan man har rätt till fast tjänst?

2017-11-06 i Anställningsformer
FRÅGA
Hur länge får man vara "Timanställd" på ett jobb innan man har rätt till en fast tjänst eller vikariat? Jag ligger på 3 år med mitt företag. Jag har hört att gränsen går runt 2 år men är inte helt säker.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som blir aktuella i ditt fall finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Begreppet timanställning

Timanställning är egentligen inte en riktig anställningsform enligt lag, utan det kan betyda lite olika saker. Man kan ha en tillsvidareanställning (som många också kallar fast anställning) som är begränsad till vissa timmar, eller med andra ord är på deltid. Vissa kallar det för timanställning.

Det vanligaste är dock att man säger timanställning när man har flera visstidsanställningar. Rent juridiskt sluts ett nytt, tidsbegränsat anställningsavtal för varje tillfälle man arbetar. Jobbar man 3 timmar på måndagen och 3 timmar på onsdagen ses varje tillfälle som en ny anställning begränsad till 3 timmar. Jag utgår från att det är den typen av anställning du syftar på.

Att inlasas

Om man är timanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än 2 år under en femårsperiod. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man haft tidsbegränsade anställningar (tillsvidare, vikariat eller säsongsarbete) i sammanlagt 2 år och dessa följer på varandra. De följer på varandra om det gått max 6 månader mellan anställningstillfällena (LAS 5a §). Det brukar kallas att man inlasas och jag antar att det är den här möjligheten du syftar på i din fråga. En visstidsanställning kan alltså övergå till en tillsvidareanställning, inte ett vikariat. Ett vikariat är en annan tidsbegränsad anställningsform som bara blir aktuell om man anställs för att ersätta en viss person på en arbetsplats.

Har du rätt till en tillsvidareanställning?

Det är tiden som du faktiskt varit anställd som räknas in de 2 åren. Vid en så kallad timanställning är det alltså varje separat arbetstillfälle som räknas ihop och inte dagarna däremellan. Jag kan alltså inte ge något svar på om du har rätt till en tillsvidareanställning än eller inte. Det beror på hur mycket du har jobbat under de 3 år som du arbetat för företaget. Om du har jobbat sammanlagt i 2 år har du enligt lag en tillsvidareanställning.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Vid fler frågor om din anställning är du välkommen att ställa fler frågor till Lawline. Om du är fackligt ansluten är chansen också stor att de kan svara på frågor och bistå dig om det skulle uppstå problem kring din anställning.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?