Hur länge får man vara timanställd innan tjänsten ska övergå till en tillsvidareanställning?

2019-09-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Har arbetat 7 år som timanställd hos samma företag. Jobbar heltid d v s minst 40 timmar varje vecka när kan man begära att det övergår i en tillsvidareanställning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som din fråga lyder förutsätter jag att du i skrivande stund har någon form av tidsbegränsad anställning samt att du haft anställningen regelbundet under en sjuårsperiod. Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig i detta fall. Begreppet "timanställning" utgör inte någon anställningsform enligt lagens mening, utan det är möjligt att du i själva verket har en tillsvidare anställning. Jag kommer dock behandla din fråga som att du har någon form av tidsbegränsad anställning.

I din situation beror det på vilken typ av tidsbegränsad anställning du har. Lagen om anställningsskydd redogör för vilka typer av tidsbegränsade anställningar som är tillåtna, vilket följer av 4-5 §§. Oavsett vilken typ av tidsbegränsad anställning du har så har den enligt lag övergått till en tillsvidareanställning, lagstöd för det finner du i 5a §. Det enda som skulle kunna hindra din anställning från att övergå till en tillsvidareanställning är om din arbetsgivare har ett kollektivavtal med ett fackförbund där en överenskommelse finns om att det är tillåtet för arbetsgivaren att ha en tidsbegränsad anställning i 7 år, 2 §. Det är osannolikt att fallet är så i din situation.

Det jag rekommenderar dig att göra är att du i första hand pratar med din arbetsgivare och meddelar denne att din anställning ska ha övergått till en tillsvidaretjänst. Vidare kan du, om du är fackligt ansluten, vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp i frågan. Om det mot förmodan inte skulle lyckas kan du föra talan i domstol där domstolen kan fastställa att din tjänst ska gälla tillsvidare, 4 § och 36 §.

Jag hoppas att detta besvarar dina funderingar!

Med vänliga hälsningar

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (684)
2020-05-26 När övergår tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?
2020-05-23 Måste anställningsavtalet vara skriftligt?
2020-05-16 Hur många timmar i veckan är en heltidsanställning
2020-05-09 Anställningsavtal och formkrav

Alla besvarade frågor (80280)