Hur länge får man vara häktad?

FRÅGA
Hur länge får man som längst sitta häktad för grov misshandel? Personen i fråga utförde brottet för 4-5 år sen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser om häktning finner vi i rättegångsbalken (1942:740) (RB).

Svaret är att det inte finns någon gräns för hur länge en person får sitta häktad, men det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en person ska kunna häktas och förbli häktad. Dessa förutsättningar regleras i 24 kap. 1 § RB.

Till att börja med måste brottets minimistraff vara ett års fängelse. Detta är uppfyllt eftersom att straffet för grov misshandel är fängelse i lägst ett år och sex månader (se 3 kap. 6 § brottsbalken).

Utöver kravet på att straffet för brottet som personen misstänks för ska vara minst ett års fängelse, finns ytterligare tre förutsättningar varav minst en måste vara uppfylld. Det ska med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finnas risk för att den misstänkte kommer att:

1. avvika eller på något annat sätt undandra sig lagföring eller straff (flyktfara),

2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvåra sakens utredning (kollusionsfara) eller

3. fortsätta sin brottsliga verksamhet (recidivfara).

Vid brott där minimistraffet inte understiger två års fängelse, gäller obligatorisk häktning vilket innebär att personen ska häktas om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Detta blir dock inte aktuellt för frågan eftersom att minimumstraffet för grov misshandel understiger två års fängelse, men om någon av de tre punkterna ovan är uppfyllda får personen häktas. Att personen utförde brottet för flera år sedan saknar betydelse.

När domstolen beslutar om häktning måste rätten sätta ut den tid inom vilken åtal måste väckas. Tiden får inte bestämmas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt. Den misstänkte får sitta häktad i högst fjorton dagar innan rätten måste hålla en ny häktningsförhandling och besluta om den misstänkte ska förbli häktad samt därvid särskilt se till att utredningen bedrivs så skyndsamt som möjligt (24 kap. 18 § RB). Under häktningsförhandlingarna ska det fastställas att det finns skäl till häktning i enlighet med någon eller några av de tre punkter som beskrivits ovan. Under förutsättning att skäl till häktning finns, får den misstänkte fortsätta vara häktad. Med anledning av att Sverige inte har någon maxgräns för häktningstid, kan jag tyvärr inte säga hur länge personen i fråga får vara häktad.

Jag hoppas i vart fall att du fått viss klarhet i frågan. Vid ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98541)