Hur länge får jag dröja med hyran för arrende?

2018-03-21 i Arrende
FRÅGA
Vad händer om jag inte kan betala hela arrendekostnaden i tid utan bara betalar ca 1/3 och resten så snart som möjligt. Kan jag bli av med arrendet omedelbart eller finns det möjlighet att förlänga betaltiden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 8 kap. 23 § jordabalken är arrenderätten förverkad om arrendatorn dröjer med betalning av arrende mer än en månad efter förfallodagen. I sådana fall är jordägaren berättigad att säga upp avtalet. Arrendatorn får dock ej skiljas från arrendestället, om arrendeavgiften betalas senast 12 vardagar efter uppsägningen. I avvaktan på detta, får beslut om vräkning inte meddelas förrän 14 vardagar efter uppsägningsbeslutet (8 kap. 25 § jordabalken). Enligt 8 kap. 24 § jordabalken, får arrendator ej heller skiljas från arrendestället, om betalning har erlagts innan jordägaren har gjort bruk av sin rätt att säga upp avtalet. Det finns alltså goda möjligheter att betala senare. Jag rekommenderar emellertid att du kontaktar jordägaren först och diskuterar situationen.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)