Hur länge får förundersökningsledare hålla egendom i beslag?

2018-09-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hur länge efter nerlagd förundersökning kan polis behålla min och sambosens datorer och min telefon?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar bortser jag från fallet att någon annan har bättre rätt till datorerna och från att beslaget ersätts med annan tvångsåtgärd.

Regler om beslag hittar du i det 27 kap. i Rättegångsbalken (RB).

Enligt 1 § kan föremål som kan antas ha betydelse för en brottsutredning tas i beslag.

I samband med att rätten fastställer ett beslag, ska också det fastställas inom vilken åtal ska väckas (7§). Denna tid får förlängas av rätten i ett senare skede, om den utsatta tiden visar sig vara otillräcklig. Om inget åtal väcks inom de utsatta tidsfristerna ska beslaget hävas och egendomen ska lämnas tillbaka till den som beslaget gjordes hos. Detta gäller alltså för de fall då rätten har förordnat om beslag.

Om det istället är åklagaren eller en undersökningsledare som beslutat om beslaget löper ingen tidsfrist, utan beslaget ska hävas då det inte längre finns skäl som motiverar detta (8§). Av lagens förarbeten (se Prop 1997/98:168 s 14) framgår det att så är fallet då en förundersökning läggs ner. Det beslagtagna föremålet ska som huvudregel återlämnas till den hos beslaget gjorts och denna person ska så snart som möjligt informeras om att föremålet kan hämtas (8 a § och 8 b§). Sammantaget innebär detta att det inte finns någon exakt tidsfrist för när ni senast ska återfå era datorer, men detta ska ske inom en förhållandevis kort tid efter det att förundersökningen lagts ner. För det fallet att förundersökning inte har lagts ner och undersökningsledaren utan skäl håller kvar era datorer, kan ni istället begära att rätten ska besluta om att häva beslaget enligt 6 §.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2019-03-21 Kan jag få skadestånd även om personen friats från sexuellt ofredande?
2019-03-20 Måste ett testamente bevittnas för att vara giltigt? Kan en person bli dömd efter att ha blivit friad?
2019-03-08 När får en hovrättsdom laga kraft?
2019-02-28 Beslag dator

Alla besvarade frågor (66937)