Hur länge är jag skyldig stanna kvar för förhör?

Hej

Finns det praxis eller regler för hur lång tid ett förhör får ta. När anses det inte längre vara rättssäkert, efter t.ex. 2h eller 3h eller 4 h osv?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av rättegångsbalken (RB) och eftersom din fråga inte innefattar några ytterligare detaljer kommer jag att besvara den på ett generellt plan.

Inledningsvis bör sägas att förhör får hållas med var och en som kan antas kunna lämna information av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Upplysningarna lämnas som regel genom att den förhörde inställer sig på en polisstation, men det kan också ske per telefon och skriftligen. Vidare gäller att uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder är förbjudna. Det finns dock inga regler om när på dygnet förhör får hållas. Förhör bör emellertid inte generellt förläggas till den tid som normalt är avsedd för vila (23 kap. 12 § RB).

Skyldigheten att kvarstanna för förhör är i regel sex timmar

När det gäller skyldigheten att kvarstanna för förhör stadgas att den som inte är anhållen eller häktad är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Men om det är av synnerlig vikt att den som som kan misstänkas för brottet är tillgänglig för fortsatt förhör är hen skyldig att stanna kvar ytterligare sex timmar (23 kap. 9 § första stycket RB). I sammanhanget är det relevant att förklara vad begreppet misstänkt innebär. Att man är misstänkt för brott betyder att det är mer sannolikt att man begått det aktuella brottet än att så inte är fallet. Det krävs alltså 51 % sannolikhet.

Barn under 15 år är som huvudregel skyldig att kvartarna för förhör i tre timmar

Barn under 15 år är inte skyldiga att stanna kvar för förhör längre än tre timmar. Dock om det är av synnerlig vikt för utredningen är den vederbörande skyldig att kvarstanna ytterligare tre timmar (23 kap. 9 § andra stycket). Sedan förhöret avslutas är den förhörde inte skyldig att stanna kvar (23 kap. 9 § tredje stycket).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Vänligen,

Atefa JafaryRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo