Hur lång uppsägningstid vid tidsbestämd hyresavtal?

2017-12-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag är inneboende. Jag har med min hyresvärd skrivit ett kontrakt t.o.m 2018-11-01. I avtalet står det 2 månaders uppsägningstid. - Har jag rätt att stanna t.o.m 2018-11-01 eller kan hyresvärden tvinga mig att flytta tidigare genom uppsägning?- Har jag rätt till 3 månaders uppsägningstid om hyresvärden säger upp mig?- Gäller 2 eller 3 månaders uppsägningstid för hyresvärden om jag säger upp avtalet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresrätten regleras i 12 kap. Jordabalken.

Du har i detta fall ett tidsbestämt avtal. Enligt 3 § stadgas att hyresavtal som ingåtts för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats. Om hyresförhållandet varar längre än 9 månader måste hyresavtalet dock sägas upp för att upphöra att gälla. Det framgår även av samma paragraf att ett tidsbestämd avtal blir förlängt på obestämd tid om det inte sägs upp till hyrestidens utgång när det ska ske eller om hyresgästen trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning fortsätter använda lägenheten en månad efter hyrestidens slut utan att hyresvärden fått hyresgästen att flytta.

Har du rätt att stanna eller kan hyresvärd tvinga dig flytta tidigare?

Då hyresavtalet löper på bestämd tid har du i regel rätt att stanna till dess den avtalsbestämda boendetiden löper ut. Dock finns vissa undantag då hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid. Detta till exempel om hyresgäst förverkar bostad. Exempelvis om hyresgästen vanvårdar bostaden, inte betalar avtalad hyra, överlåter bostad utan samtycke m.m. Vilka fall detta gäller framgår av 42 §.

Har du rätt till tre månaders uppsägningstid då hyresvärd säger upp dig ?

Det framgår av 4 § att ett hyresavtal för bestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad ska uppsägningen ske senast:

- en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor - en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader - tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet

Du har alltså rätt till minst tre månader uppsägningstid när hyrestiden är längre än tre månader.

Hur många månaders uppsägningstid gäller om du själv säger upp avtalet i förtid?

5 § säger att då hyresavtalet avser en bostadslägenhet, dvs. din primära användning av lägenheten är att använda denna som bostad, så får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet tidigast tre månader från uppsägningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga!

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97662)