Hur lång uppsägningstid har jag till min parkeringsplats?

2020-10-23 i Arrende
FRÅGA
Hej.Jag hyr en parkeringsplats utomhus av Karlskrona kommun och undrar hur lång uppsägningstid man har.Står inget om detta i kontraktet.Marken där parkeringen finns skall troligtvis bli bebyggd med bostäder.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyra av parkeringsplatser utomhus klassificeras som lägenhetsarrende (8 kap. 1 § andra stycket jordabalken (JB)).

Uppsägningstid vid lägenhetsarrende

Om du och kommunen inte avtalat om någon annan uppsägningstid gäller bestämmelsen i 8 kap. 5 § jordabalken. Då upphör avtalet på den fardag som sker närmast efter sex månader från uppsägningen. Jag uppfattar det som att du och kommunen inte har avtalat om någon särskild fardag. I så fall är fardag den 14 mars (8 kap. 4 § tredje stycket JB).

Sammanfattningsvis har du alltid rätt till en uppsägningstid på minst sex månader, om inget annat är avtalat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (202)
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?
2020-11-08 Bostadsarrende och rätt till förlängning

Alla besvarade frågor (86389)