Hur lång uppsägningstid har jag som inneboende? Kan jag vända mig till min hyresvärds hyresvärd?

2021-08-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga ang inneboendeskontrakt och uppsägningstid. Vi ändrade uppsägningstiden i kontraktet till 2 månader, men nu har jag läst att en hyresgäst/inneboende alltid har tre månader när det är hyresvärden som säger upp även om det står en kortare tid i kontraktet. Stämmer det? Skulle jag kunna gå till min hyresvärds hyresvärd och bo kvar en månad längre? ..skulle jag vara tvungen att betala en tredje hyra när jag flyttar ut efter två månader och hon kräver en tredje hyra? I originalet stod det att hyresgästen (jag) har en månad uppsägningstid, men nu är det ju ändrad till två månader. Gäller en eller två månader för mig nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsförhållande

Du som inneboende har ett avtalsförhållande med den som har dig som inneboende. Du har inget avtalsförhållande med din hyresvärds hyresvärd.

Uppsägningstid

Förhållandet mellan dig och din hyresvärd regleras i 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Uppsägningstiden för ett tillsvidarekontrakt är till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från det att avtalet sagts upp, se 12 kap 4 § jordabalken. Om ni har avtalat om en annan uppsägningstid ska den uppsägningstid som är till fördel för dig gälla. Det vill säga har ni avtalat om en månads uppsägningstid, har du rätt att frånträda lägenheten efter en månad om du vill. Du kan även välja att tre månader enligt hyreslagen ska gälla. Lagen ska tolkas med fördel till dig som hyresgäst.

I ditt brev skriver du att ni har en originalhandling som säger en månads uppsägningstid. Om din hyresvärd har ändrat den till två månader utan ditt medgivande, gäller fortfarande en månad. Du kan alltså välja att frånträda med en månads uppsägning. Du blir inte betalningsskyldig för mer än det. Detta förutsätter naturligtvis att du inte har medgivit en uppsägningstid om två månader, för då blir det gällande.

Sammanfattning

Som hyresgäst ska den uppsägningstid som är till fördel för dig gälla. Du kan alltså välja den uppsägningstid som du och din hyresvärd har avtalat om. Du kan också välja tre månader enligt gällande hyreslag. Om ni har kommit överens om en månads uppsägningstid, kan din värd inte ändra den till två utan ditt medgivande.

Du har inget avtalsförhållande med din hyresvärds hyresvärd, utan en tvist mellan dig och din värd avgörs i hyresnämnden. Om du behöver ytterligare hjälp med att reda ut vad som gäller, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?