Hur lång uppsägningstid har jag som hyresvärd?

Hej. Har en hyresgäst i ett sommarhus. Vi har inget gällande hyresavtal . Jag ska nu sälja huset. Hur lång uppsägning har han rätt till enligt lag?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni inte har något hyresavtal mellan er så gäller reglerna om hyra i 12 kap jordabalken, även kallad "Hyreslagen".

Om hyrestid inte avtalats gäller den på obestämd tid, 12 kap 3 § JB. Vid uppsägning av hyresavtal på obestämd tid så är uppsägningstiden 3 månader vid det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningsdagen, 12 kap 4 § 1 p JB. Exempelvis om du säger upp avtalet den 22 juli så börjar uppsägningstiden om 3 månader löpa vid månadsskiftet juli / augusti. Således skulle personen behöva flytta senast sista oktober.

Beakta att uppsägningen från dig skall vara skriftlig om hyresgästen hyrt bostaden under längre tid än 3 månader, 12 kap 8 § 1-2 stycket JB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning