Hur lång uppsägningstid har jag?

2017-09-12 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej Lawline!Jag hade ett andrahandskontrakt på en hyresrätt som nyligen gick ut. Den exakta formulering i kontraktet var detta: Hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid: Fr.o.m 30 augusti 2016 T.o.m 30 augusti 2017. Avtalet sägs upp med 2 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång.Jag har haft kontakt med min hyresvärd under sommaren som sagt att jag skulle få skriva ett nytt kontrakt på ett år. Därför har jag också betalat full månadshyra för september. Hyresvärden ringde dock 1:a september och berättade att han blivit vräkt med 3 månaders uppsägning (Han måste flytta ut 30:e november).Min fråga till er: Vad gäller för mig gällande utflyttning? Eftersom mitt kontrakt utgått, har jag rätt att flytta ut 30:e september utan att betala hyror för oktober samt november?Stort tack för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett hyresavtal, som är ingånget för bestämd tid, anses förlängt på obestämd tid.

1. om avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och inte sägs upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skall ske, eller

2. om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat honom att flytta (12 kap. 3 § jordabalken (JB)).

Här blir första punkten aktuell för dig. Eftersom ni inte har avtalat om vad som gäller efter kontraktets utgång anses nu avtalet löpa tills vidare/på obestämd tid. För obestämd tid är det tre månaders uppsägningstid som gäller (12 kap. 4 § JB).

Din uppsägningstid är tre månader. Du har rätt att bo kvar där tills november om du säger upp kontraktet nu. Dock måste du betala hyra för oktober och november också.

Ett tips om du tror att du betalt för mycket i hyra kan du vända dig till Hyresnämnden. Du ska inte betala mer än vad din hyresvärd gör och om lägenheten är möblerad inte mer än ca 10-15% mer än din hyresvärd gör till sin hyresvärd.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?