Hur lång uppsägningstid gäller för privat uthyrning?

Hej! Jag har nyligen sagt upp min lägenhet hos privat hyresvärd. Jag sa upp denna den 5 september och han säger att jag har uppsägningstid till 31 december. Men från vad jag läst så har hyresgäst hos privat hyresvärd endast 1 månads uppsägningstid om jag väljer att säga upp min lägenhet. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du hyr din bostad direkt av den privata hyresvärden och inte i andra hand. Eftersom det inte framgår att hyresvärden i fråga hyr ut sin lägenhet som näringsverksamhet utgår jag från att så inte är fallet. Utöver det utgår jag från att du hyrt lägenheten som permanent bostad och inte för fritidsändamål. Ert rättsliga förhållande regleras i sådant fall av lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

Hyresgästens uppsägningstid

Det stämmer att du som hyresgäst har rätt att säga upp ditt hyresavtal med en uppsägningstid på en månad (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Lagen är dessutom tvingande till din fördel (2 § privatuthyrningslagen). Det innebär att hyresvärden inte har rätt att kringgå bestämmelsen genom att till exempel förlänga din uppsägningstid i ert avtal. I ett sådant fall blir avtalsvillkoret utan verkan mot dig. 

Notera dock att bestämmelsen endast gäller om du ingick hyresavtalet i fråga efter den 1 februari 2013 när privatuthyrningslagen trädde i kraft. I annat fall gäller reglerna för uthyrning i 12 kap. jordabalken (JB). Om hyresavtalet upprättades innan den 1 februari 2013 och löper på obestämd tid är uppsägningstiden istället tre månader, oavsett vilken part som väljer att säga upp avtalet (12 kap. 4 § första punkten JB).

Hyresvärdens uppsägningstid

En hyresvärd som vill säga upp ett hyresavtal har en uppsägningstid på tre månader (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Din hyresvärd har därför troligtvis missat att uppsägningstiden varierar beroende på om det är hyresgästen eller hyresvärden som önskar säga upp avtalet. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”