Hur lång uppsägningstid får man ha? Ska uppsägningen vara skriftlig eller muntlig?

2020-10-04 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag undrar enligt lag, hur lång uppsägningstid (max) får man ta om man hyr ut ett rum i en lägenhet?Och om man har skrivit ett hyreskontrakt för ett rum, där det framgår att uppsägningen är 3 månader men inte hurvida det ska vara skriftligt eller muntligt. Vad gäller då? Tack på förhandVänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken uppsägningstid man har när man hyr ett rum av en privatperson i en privat lägenhet. Samt hur uppsägningen ska gå till. Lagar som berör den här frågeställningen är: Jordabalken (JB) samt lagen om uthyrning av egen bostad.

Hur uppsägningstiden ser ut skiljer sig lite beroende på om man hyr ett rum i en bostadsrätt eller en hyresrätt. Det framgår inte i frågan vilket typ av boende det handlar om.

För hyra av hyreslägenhet:
Här beror uppsägningstiden på om det är ett tillsvidarekontrakt eller inte. För ett tillsvidarekontrakt har man 3 månaders uppsägningstid (12 kap. 5 § JB). Uppsägningstiden räknas alltid i hela månader, dvs de tre månaderna räknas från nästa månadsskifte. Om man istället har ett tidsbestämt hyresavtal räknas uppsägningstiden på hur långt hyresperioden är:

En dag i förväg om hyrestiden är max två veckorEn vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men max tre månaderTre månader om avtalet är längre än tre månader.

För hyra av bostadsrätt:

Om man har ett tillsvidarekontrakt gäller tre månaders uppsägningstid för hyresvärden och en månad för hyresgästen( 3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Har man ett tidsbegränsat avtal avslutas hyran när tiden för avtalet har löpt ut. Men avtalet kan ändå sägas upp tidigare då även med en månads uppsägning från hyresgästens sida.

Gemensamt för både hyra av hyreslägenhet och bostadsrätt är att om man avtalat något som avviker från lagen så gäller detta endast om det är till hyresgästens fördel.

Om hyresförhållandet har varit längre än tre månader behöver uppsägningen ske skriftligen (12 kap. 3 § JB). Om avtalet säger att en muntlig uppsägning är okej, så gäller ju det eftersom det är till hyresgästens fördel. Däremot kan det bli svårt ur bevissynpunkt. Min rekommendation är skriftlig uppsägning oavsett vad som avtalats.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1566)
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?
2021-05-30 Kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal?

Alla besvarade frågor (93065)