Hur lång tid tillbaka i tiden kan en arbetstagare kräva semesterersättning från arbetsgivare?

FRÅGA
Jag har inte fått ut min semester lön sedan 2014 t. o. m 2020.Hur lång tid tillbaka kan man kräva sin semesterersättning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du inte har fått ut din semesterlön av din arbetsgivare korrekt och nu vill kräva din rätta semesterlön. Bestämmelserna om semesterersättning regleras i semesterlagen.

Hur lång tid tillbaka kan en anställd kräva att arbetsgivaren utbetalar semesterersättning?

Du som är anställd har två år på dig att begära din korrekta semesterlön från din arbetsgivare. De två åren räknas från utgången av det år du skulle fått semesterlön (33 § semesterlagen).

Exempel: Om du i juli 2018 hade din semester, men inte fick någon semesterlön - då börjar tiden räknas från och med den 31 december 2018 till och med den 31 december 2020. Med andra ord har du rätt att kräva din arbetsgivare på semesterlön under perioden - juli 2018 till den 31 december 2020. Observera att detta var ett exempel (kan lika gärna vara från och med juli 2017 till och med den 31 december 2019)

Du kan sammanfattningsvis endast kräva semesterersättning som ligger två år tillbaka i tiden.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (334)
2021-02-21 Fråga om beräkning av semesterlön
2021-01-29 Kan jag bli skyldig arbetsgivaren pengar för mina sparade betalda semesterdagar?
2021-01-01 Har en deltidsanställd rätt till semesterersättning?
2020-12-31 Semesterdagar vid deltidsanställning.

Alla besvarade frågor (89535)