Hur lång tid tar ett konkursförfarande?

2019-08-27 i Konkurs
FRÅGA
jag har 500,000 kr skullder och själv ansökt för personligt konkurs ,hur lång tid tar detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i konkurslagen. Den som är skyldig pengar kallas för gäldenär och den som inte fått betalt för borgenär. Såväl gäldenären som borgenären kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs. En konkurs innebär att i princip alla gäldenärens tillgångar tas om hand och används för att betala av gäldenärens skulder. Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser även en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna används i första hand till att betala konkursförvaltaren och därefter delas de ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning.

Eftersom en konkurs kräver en viss process och att händelserna sker i en viss ordning är det svårt att svara på hur lång tid det kommer ta. Du kan prata med den konkursförvaltare som tingsrätten utsett åt dig och förhoppningsvis kan denna ge dig ett ungefärligt tidsspann.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (235)
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

Alla besvarade frågor (81799)