Hur lång tid tar en förundersökning vid kortbedrägeri?

FRÅGA
Jag är misstänkt för kortbedrägeri, men är oskyldig. Min fråga är, hur lång tid kan det ta för dom att inse att jag faktiskt inte haft något med det att göra? Blev anhållen i två nätter! Sedan släppt. Dom andra tre fick sitta kvar. Det är nu 1 månad sedan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur lång tid det kan ta innan en person blir häktad eller anhållen. Denna fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts inleds en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne. Så länge förundersökning pågår så kan åklagaren begära att du häktas eller anhålls förutsatt att kraven för detta är uppfyllda.

Förutsättningar för att anhålla

Skäl för att anhålla någon är att det finns skäl att häkta personen eller om den misstänkte är skäligen misstänkt och det är av synnerlig vikt att denne tas i förvar, 24 kap. 6 § RB. Efter att ett anhållningsbeslut meddelats måste en häktningsförhandling hållas inom tre dagar, 24 kap. 12 § RB. Vid häktningsförhandlingen framställer åklagaren sina skäl för en domstol om att personen bör häktas, därefter beslutar rätten om personen bör häktas eller försättas på fri fot.

Förutsättningar för att häkta

Om åklagare under utredningen finner att någon är på sannolika skäl misstänkt för brott och att det finns skäl för häktning kan denne häktas i väntan på att åtal väcks, 24 kap. 1 § RB. Häktning är ett frihetsberövande som beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas, om det finns risk att personen avviker, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Svaret på din fråga är därför att någon kan häktas eller anhållas så länge förundersökningen pågår. För din information kan dock en förundersökning läggas ner för att sedan återupptas. Det går således inte att vara helt säker innan preskriptionstiden för brotten har gått ut. Av din fråga framgår att det är fråga om bedrägeri vilket regleras i 9 kap. 1 § BrB. Av nämnda paragraf framgår att maxstraffet för bedrägeri är två års fängelse. Av 35 kap. 1 § BrB framgår då att preskriptionstiden är fem år. Det kan alltså ta upp till fem år innan åklagaren inser (eller tvingas inse) att du inte haft något med saken att göra.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (180)
2020-05-24 Häktad – för vad?
2020-05-24 Får jag veta varför han sitter häktad?
2020-05-17 Ska en militär skyddsvakt gripa eller envarsgripa i våld mot tjänsteman?
2020-05-04 Telefonkontakt med häktad person

Alla besvarade frågor (80244)