Hur lång tid tar en förundersökning vid kortbedrägeri?

2019-01-26 i Förundersökning
FRÅGA
Blivit polisanmäld angående kortbedrägeri nu undrar jag hur lång tid tar en förundersökning av polis
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör förundersökningar vilket regleras i 23 kap. rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen (FK). Jag tolkar din fråga som att förundersökning redan inletts då din fråga avser hur lång tid den aktuella förundersökningen kommer att ta. Du nämner därtill inte att du blivit utsatt för några eventuella tvångsåtgärder t.ex. reseförbud eller häktning, jag kommer därför att besvara frågan utifrån att du inte är utsatt för några sådana åtgärder.

Jag kommer först kort berätta om varför en förundersökning inleds och vad syftet med denna är. Sedan går jag in på frågan hur länge en förundersökning kan pågå.

Bakgrund och syfte

När ett brott har kommit till polisens kännedom inleds en förundersökning (23 kap. 1 § RB). En förundersökning ska bedrivas på så sätt att ingen blir utsatt för onödig misstanke. Förundersökningen ska dessutom bedrivas så skyndsamt som möjligt. När det inte finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ner (23 kap. 4 § RB).

Syftet med en förundersökning är att utreda vem som är skäligen misstänkt för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal (23 kap. 2 § RB). När ett brott av enklare beskaffenhet är begånget, är det polisen som leder förundersökning. Åklagare tar dock över om någon har blivit skäligen misstänkt för brottet (23 kap. 3 § RB).

När man har blivit skäligen misstänkt för ett brott ska man underrättas om detta. Det innebär bland annat att man har rätt att fortlöpande få veta vad som händer i förundersökningen. Dessutom ska man ska underrättas innan beslut om åtal tas av åklagaren (23 kap. 18 § RB). Likaså ska den som är skäligen misstänkt underrättas när ett beslut om att lägga ner förundersökningen tas (14 § första stycket FK). Men är man inte skäligen misstänkt underrättas man inte om när förundersökningen lagts ner (14 § tredje stycket FK).

Vid skälig misstanke registreras man i misstankeregistret (3 § lag om misstankeregister). Men denna uppgift ska tas bort så fort förundersökningen har avslutats utan att åtal väckts (13 § lag om misstankeregister).

Hur länge kan en förundersökning pågå?

Det framgår inte riktigt huruvida du faktiskt är skäligen misstänkt för brottet. Om det är så att blivit underrättad om att vara skäligen misstänkt har du rätt att fortlöpande få reda på vad som händer. Annars har du inte det och det kan vara så att förundersökningen har blivit nedlagd utan att du underrättats om det.

Men en förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. För kortbedrägeri kan man få upp till 2-6 års fängelse, beroende på hur grovt brottet är (9 kap. 1 och 3 § brottsbalken). Det innebär att brottet preskriberas efter två-fem år (35 kap. 1 § 1-2 p. brottsbalken), om inte åtal väckts innan dess.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (498)
2021-01-27 Rätten till partsinsyn under en pågående förundersökning
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?

Alla besvarade frågor (88531)