Hur lång tid tar en förundersökning och preskription av brott

2016-02-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hur lång tid tar det innan polisen gör en förundersökning om anmälan är 2 år gammal o hur långt tid har åklagaren på sig att väcka en åtal mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om förundersökning finns framförallt i 23 kap. rättegångsbalken. I 23 kap. 1 § anges att en förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att brott har begåtts. Därefter drivs förundersökningen antingen tills dess att tillräckligt med bevis för att väcka åtal finns eller tills dess att åtal för brottet preskriberas.

Hur lång tid en åklagare har på sig att väcka åtal styrs av vilket brott det är som utreds. Av 35 kap. 1 § brottsbalken framgår följande.

1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,
2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,
3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,
4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,
5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

Utan att veta vad det är för brott som utreds kan jag inte svara närmare på din fråga men med hjälp av tabellen ovan kan du säkert ta reda på det själv. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (486)
2020-11-30 Får Polisen och Tullverket genomföra en husrannsakan som baseras på ett tips?
2020-11-29 Varför tar mitt ärende så lång tid?
2020-11-29 Finns man kvar i något register när förundersökning lagts ned?
2020-11-29 Misstänkts rätt att ta del av förundersökningsprotokoll

Alla besvarade frågor (86836)