Hur lång tid tar det innan åtal väcks efter strafföreläggande?

2021-02-16 i Myndigheter
FRÅGA
Jag godkänner inte ett strafföreläggande, hur lång tid tar det innan åtal väcks i tingsrätten
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om myndigheters handläggning av ärenden finns i Förvaltningslag (2017:900).

Dessvärre finns det inte ett självklart svar på din fråga. En utgångspunkt är att myndigheter ska handlägga ärenden snabbt (9 § 1 st Förvaltningslagen), men det kan ta flera månader beroende på hur upptagen myndigheten i fråga är. Mest trolig i ditt fall är dock att åklagaren fattar ett beslut om åtal i nära anslutning till att hen tagit emot ditt svar.

Du kan läsa mer om strafförelägganden på åklagarmyndighetens hemsida här.

Även om din fråga inte kunde bli helt besvarad hoppas jag att vi varit till hjälp, tveka inte på att höra av dig till oss igen om fler frågor skulle dyka upp.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?