Hur lång tid tar det från prövningstillstånd till dom i högsta domstolen?

FRÅGA
Hur lång tid tar det hos HD vid prövning av dom.Min släkting har fått beviljad prövning i HD för sin dom för Mord.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Enligt högsta domstolen är väntetiden från beviljat prövningstillstånd till dom cirka ett år. I högsta domstolens instruktion (10 § 1996:377) står att mål handläggs i den ordning de kommer in till domstolen, om dom inte av särskild anledning ska avgöras skyndsamt. I ditt fall förmodar jag att din släkting sitter häktad, när en person sitter häktad ska ärendet alltid avgöras skyndsamt. Det bör alltså gå fortare än den normala tiden (ett år) som domstolen anger.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll