Hur lång tid tar det för Försäkringskassan att handlägga omprövningsbeslut?

Hej

Jag som privatperson hjälper en vän, och undrar omdet finns någon lag som styr hur lång tid hur lång tid Försäkringskassan har på sig att besluta en omprövning gällande avslag på sjukpenning. Står inget i det brev som jag erhöll när de tagit emot omprövningen.

Ringde Fk i dag och kunde ej Exakt få svar där. De trodde 8-10 veckor.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialförsäkringsbalken kommer att bli aktuell för att svara på din väns fråga.

För att Försäkringskassan ska ompröva ett beslut så ska din vän begära att Försäkringskassan ska ompröva beslutet och jag utgår från att din vän har gjort det, 113 kap. 7 § Socialförsäkringsbalk. Varje person har två månader på sig att begära omprövning från den dag man fick reda på beslutet och jag utgår att din vän har begärt omprövning inom den tidsfristen, 113 kap. 19 § Socialförsäkringsbalk.

Försäkringskassan handlägger omprövningsbeslut inom sex veckor. Dock, under första halvåret 2020 (januari fram till juni) har Försäkringskassan längre handläggningstider inom sjukpenninggrundande inkomst (sjukpenning), eftersom det är fler personer än tidigare som begär omprövning av sitt beslut.

Försäkringskassan är en myndighet och omfattas av förvaltningslagen och det innebär att Försäkringskassan måste handlägga din väns ärende snabbt, 1 § och 9 § förvaltningslagen. Men ha i åtanke att lagen inte ställer upp någon gräns för när din väns ärende ska handläggas klart. Det som blir avgörande är ärendets beskaffenhet och Försäkringskassans arbetsbelastning. Försäkringskassans arbetsbelastning för våren 2020 är ganska hög, vilket innebär att det kan ta längre tid än sex veckor som är den normala handläggningstiden.

För mer information se Försäkringskassans hemsida.

Hoppas att din vän har fått svar på sin fråga. Om du eller din vän har fler funderingar är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister.

Ha det fint!

Vänligen,

Rahime DumanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo