FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt14/01/2021

Hur lång tid tar det efter att man har gjort en polisanmälan tills det att man får ett besked från tingsrätten?

Har gjort en polisanmälan som gått vidare, hur lång tid tar beskedet från tingsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är väldigt svårt att ge ett svar på din fråga. Hur lång tid det tar beror på vilket brott det handlar om, hur omfattande förundersökningen är och hur lång tid det tar att få målet behandlat i tingsrätt. Något exakt svar på hur lång tid det tar finns alltså inte. Jag kommer nedan ge dig lite information om hur processen går till, och till min hjälp kommer jag använda mig av rättegångsbalken (RB).

Om jag förstår dig rätt så har man efter din polisanmälan inlett en så kallad förundersökning. En förundersökning innebär att polisen utreder vad som hänt och vem som kan vara skyldig till brottet (23 kap 2 § RB). Den personen som leder förundersökningen är antingen polis eller åklagare (23 kap 3 § RB), och det är förundersökningsledaren som förhör dig, som blivit utsatt för brott, men även den misstänkta och eventuella vittnen. En förundersökning ska bedrivas skyndsamt (23 kap 4 § andra stycket), men exakt vad det innebär är olika i varje enskilt fall. Efter förundersökningen fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte (23 kap 20 § RB). Om åtal väcks innebär det att domstolen kommer att pröva målet. För brottmål finns det en prioritetsordning som anger vilka mål som kommer att prövas först. Ungdomsmål och mål där någon sitter häktad kommer att tas upp först. När datum bestämts kallar domstolen alla parter till ett sammanträde, dvs huvudförhandlingen. När huvudförhandlingen är avslutad berättar domstolar oftast domen muntligen efteråt. I de mål som är mer komplicerade kan man få vänta i upp till två veckor på en dom.

Hoppas du känner att det har blivit lite tydligare för dig, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?