Hur lång tid måste passera efter en skilsmässa för att man ska kunna gifta om sig?

FRÅGA
<p>Hej! Min kille som bor i turkiet skiljer sig från sitt ex fru i januari och vi vill gifta oss här i sverige. Min fråga är hur länge ska man vänta efter skiljmässan och gifta sig om med någon annan? Alltså med mig?</p>
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör giftemål därav är reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga. Du skriver i din fråga att din kille bor i Turkiet, jag utgår därför i mitt svar från att han inte är folkbokförd i Sverige och inte heller svensk medborgare. Jag utgår dock från att du är svensk medborgare. Inledningsvis beskriver jag vad som krävs för att få gifta sig.

Vad krävs för att ingå ett äktenskap?
1. Att ni båda är över 18 år. (2 kap 1§ ÄktB)

2. Att ni inte är nära släkt med varandra. (2 kap 3§ ÄktB)

3. Att ingen av er redan är gift.(2 kap 4§ ÄktB) Du skriver att din kille ska skilja sig, jag tolkar din fråga som att han gift sig under turkisk lag. När skilsmässan gått igenom enligt turkisk lag ska din kille, enligt svensk lag också, räknas vara frånskild.

4. Att en hindersprövning genomförs. (3 kap 1§ ÄktB) Eftersom din kille är utländsk medborgare som tidigare varit gift krävs för hindersprövningen:

- Ett intyg som visar att äktenskapet har upplöst och att hans civilstånd inte längre är gift. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet och får max vara fyra månader gammalt. 3 kap 3§ 2st ÄktB)

- Att din kille styrker sin identitet genom att fysiskt gå till Skatteverket och visa upp sitt pass eller id-handling på ett av Skatteverkets servicekontor.

Så hur lång tid efter skilsmässan kan ni gifta er?
Det är svårt att ge dig en exakt tid för hur "snabbt" ni kan gifta er efter skilsmässan. Generellt kan man säga att när din kille är skild enligt turkisk lag är han också skild enligt svensk lag. Han behöver dock ett intyg för att styrka att han faktiskt är skild. På intyget ska hans civilstånd ska framgå och det får max vara fyra månader gammalt. Intyget, id-handlingar samt blanketten om hindersprövning tar ni med er till skatteverkets servicekontor. Om Skatteverket efter sin prövning kommer fram till att det inte finns något hinder för att ingå äktenskap så kan ni gifta er med varandra.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny till oss!

Sandra Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (888)
2019-03-21 Vid giftemål äger fortsatt makarna sin egen egendom
2019-03-17 Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?
2019-03-16 Dold samäganderätt till makes bil
2019-03-16 Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Alla besvarade frågor (66937)