Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?

2021-01-20 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag är deltidsanställd sedan nästan 2 år tillbaka på 50% i restaurang. Har varit föräldraledig och ska snart tillbaka på min arbetsplats men min chef informerar mig om att hon inte "kan" sammanställa schema minst 2 veckor i förväg utan detta sker i slutet av veckan för nästa veckas schema. Detta är svårt då min hustru arbetar kommunalt och behöver planera möten osv och ifall hon behöver gå tidigare för att hämta vår dotter på dagis.Är detta tillåtet att få schema på så kort varsel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arbetstid och förläggning av arbete finns i arbetstidslagen

Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?

Vilken tid som gäller beror på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte. Om det finns ett kollektivavtal som reglerar hur lång tid i förväg en arbetstagare ska få sitt schema, så gäller kollektivavtalet istället för lagen. Finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen, så gäller bestämmelserna i arbetstidslagen.

Enligt lagen har du som arbetstagare rätt att få schema två veckor i förväg (12 § 1 men. arbetstidslagen). Syftet med bestämmelsen är att ge vissa grupper, främst deltidsanställda inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen, rimliga möjligheter att planera sin arbetsfria tid.

I undantagsfall finns dock utrymme för arbetsgivaren att ge eller göra ändringar i schemat med kortare varsel om det är befogat med tanke på verksamhetens art (12 § 2 men. arbetstidslagen). Det kan till exempel röra sig om verksamheter som är av sådan art att det inte är meningsfullt att upprätta arbetstidsschema eller liknande två veckor i förväg därför att man så gott som dagligen behöver göra ändringar i schemat.

Arbetsgivarens skyldighet att meddela schema i förväg kan också regleras i kollektivavtal. Eftersom jag inte vet om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, kan jag inte svara på om det är lagen eller kollektivavtalet som gäller.

Mina rekommendationer

Först och främst måste du titta på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats för att se om det finns andra bestämmelser där. Om kollektivavtalet inte reglerar frågan om hur långt i förväg en arbetstagare ska få schema så gäller lagen. Eftersom 12 § arbetstidslagen har som syfte att gynna dig som deltidsanställd i restaurangbranschen, ser jag det som ett gott argument för att du har rätt till schema två veckor i förväg.

Om du är med i ett fackförbund råder jag dig att kontakta dem, så de kan förhandla med din arbetsgivare så att du får scheman inom den tid som gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?