Hur lång tid har säljaren på sig för att avhjälpa ett fel på en cykel?

Hej har en elcykel inlämnad hos biltema den har varit där lite över två månader på reparation nu.

Är detta en skälig tid?

Cykeln är lite för gammal för garanti men fortfarande inom ramen för reklamation.

Reklamationen är dock så att jag har bevisbördan på mig att hävda fabriksfel.

Deras reparatör var enig om det måste vara fabriksfel, medans chefen på Charlottenbergs varuhus hävdade att det var mitt fel efter att ha sagt i telefon att han inte kan något om cyklar.

Vad gäller i lagens mening? Har de all tid i världen på sig att reparera den så länge deras chef hävdar att det är mitt fel. ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom det framgår att du som privatperson köpte cykeln av Biltema så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Den avgörande tidpunkten för att fel ska föreligga

I ditt fall är det tydligt att cykeln är felaktig, eftersom den inte kan användas till det ändamål som cyklar i allmänhet används till (16 § andra stycket 1 punkten och tredje stycket konsumentköplagen). Vad jag tolkar det som gäller tvisten istället i huruvida felet var ursprungligt eller uppkom hos dig som köpare. För att du ska ha rätt att åberopa felet krävs det att felet fanns där när varan avlämnades (20 § första stycket konsumentköplagen). Visar sig felet inom sex månader är presumtionen att felet var ursprungligt, och det ligger alltså på säljaren att bevisa motsatsen (20 a § konsumentköplagen). Har det passerat längre tid så blir bevisningen istället, precis som du skriver, omvänd.

I detta fall verkar du ha reklamerat inom rätt tid (23 § konsumentköplagen) och har därför rätt att kräva felpåföljder (22 § konsumentköplagen).

Hur lång tid kan en reparation ta?

Säljaren har rätt att på egen hand avhjälpa felet, dvs reparera felet, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (27 § konsumentköplagen). Om detta inte sker inom skälig tid efter reklamationen så har du istället rätt att kräva prisavdrag, häva köpet eller kräva ersättning för att själv avhjälpa felet (28 § konsumentköplagen). Vad som anses vara skälig tid tar sikte på ditt intresse som konsument, och vid avhjälpande av en cykel bör det inte ta längre tid än någon/ några veckor (förutsatt att säljaren inte behöver beställa speciella reservdelar eller liknande). Om felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket mycket väl kan vara fallet om cykeln inte kan användas, så har du istället rätt att häva köpet (29 § konsumentköplagen).

Sammanfattning

Säljaren har rätt att avhjälpa felet, men om detta inte sker inom skälig tid har du rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag. Vad som är att betrakta som skälig tid beror på det enskilda fallet, men två månader bör inte vara att betrakta som skäligt vad gäller reparation av en cykel. Mitt råd är därför att du vänder dig till säljaren och framställer dina krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”