Hur lång tid har säljaren på sig att reparera en vara vid konsumentköp?

Hej,

Jag reklamerade ett par vadarbyxor for ca 4 veckor sen. Detta var pga. de läckte i sömmarna. Och det tycker jag verkar ganska orimligt (alltså väntetiden). Säljaren säger att de inte vet när de är klara och de kan inte erbjuda några "lånevadare".

Så min fråga är: finns där några regler för hur länge det får ta? Och vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att du köpt vadarbyxorna från ett företag. Vid köp av saker mellan privatperson och näringsidkare används konsumentköplagen (KKL). Obeservera att om köpet är mellan dig och en annan privatperson är det andra regler som gäller.

Jag tolkar frågan som att det redan fastställts att det är fel i varan och att du nu vill veta hur länge du måste vänta på att få felet fixat.

Finns det några regler för hur lång tid en reparation får ta?

Du har i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan utan att det ska kosta dig något. Säljaren måste utföra reparationen inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund. Vad detta innebär varierar från fall till fall och det finns inga särskilda regler för exakt hur lång tid en reparation får ta. Bedömningen görs bland annat utifrån ditt/köparens behov av varan och vilken typ av vara det är frågan om. Att säljaren säger till dig att de inte vet hur lång tid det kommer att ta innebär dock förmodligen en olägenhet för dig som kund. Att det gått en månad utan att du ens fått veta hur mycket längre det kommer ta innebär troligtvis också att reparationen inte längre är inom skälig tid. Detta gör att du kan ha rätt till andra påföljder (26 § 3 stycket KKL).

Då säljaren inte reparerat varan i tid och du inte kan få nya, likadana vadarbyxor så får du istället rätt till prisavdrag eller att häva köpet (28-29 § KKL). Om du får någon annan att reparera felet har du också rätt till ersättning för den kostnaden. Skulle du häva köpet har du rätt att få pengarna tillbaka.

Du kan också ha rätt till skadestånd utöver de andra påföljderna om du fått utgifter på grund av att varan inte reparerats i tid (32 § KKL). Detta kan till exempel vara om vadarbyxorna behövdes för ditt arbete, och du på grund av att de inte reparerats i tid inte kunnat jobba.

Vad kan jag göra?

Du kan kontakta säljaren och berätta att du inte tycker situationen är acceptabel och att du istället vill ha omleverans/prisavdrag/häva köpet. Om du och säljaren inte kommer överens kan du ta ärendet till domstol, men i många fall är det enklare att istället anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden. Detta kan ta ganska lång tid (ofta omkring sex månader) men det kostar ingenting och besluten följs i majoriteten av fallen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo