Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?

2020-05-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en helt ny moped i lördags den 16.05. 20 dagen efter den slutade fungera,jag mejlade i söndags och berättade om fele. I måndags jag väntade fram till middag och fick inget svar på mitt mail då ringde jag till företaget och vi kom överens att de hämtar mopeden för att felsöka och reparera. Jag väntade till idag och ringde till verkstaden för att höra hur lång de har kommit med den, fick svar att det är hög säsong och dem har mycket att göra, och dem har inte hunnit titta på den. Jag undrar hur lång tid de har ret att behålla mopeden för reparation, och om jag har ret få en ny moped pga vi har haft den en dag?Tack på förhand för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du köpte mopeden av ett företag är konsumentköplagen gällande i detta fall.

När det är fråga om ett fel på varan, vilket det är här, har du som köpare rätt att i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. (26 § konsumentköplagen). Avhjälpande betyder att företaget rättar till felet, genom att exempelvis laga mopeden. Omleverans innebär att du får en ny moped av samma modell.

Säljaren behöver inte vidta någon av dessa om det skulle innebära oskäliga kostnader för denna. Då blir istället andra påföljder, så som hävning, aktuellt.

I detta fall är det tänkbart att omleverans skulle vara oskäligt kostsamt för säljaren. Därför är det i första hand aktuellt att avhjälpa felet genom att laga mopeden.

I lagen står det ingen specifik tid angiven för hur lång tid säljaren har på sig att avhjälpa felet. Det enda som står är att avhjälpandet ska ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § tredje stycket konsumentköplagen). I förarbetena till lagen (se proposition 1989/90:89 s. 120) står det att vid bedömningen för vad som är skälig tid ska, i första hand köparens intressen beaktas. Då kan man titta på köparens behov av att få varan i felfritt skick. Man kan också titta på säljarens möjligheter att avhjälpa felet, enligt lagens förarbeten. Utgångspunkten är dock att säljaren omgående ska påbörja avhjälpandet.

Som jag förstår det hämtade företaget upp din moped den 18 maj. Sedan, när du ringde dem på onsdagen den 20 maj (samma dag som du skickade in denna fråga) hade de ännu inte börjat undersöka mopeden, pga att det är högsäsong.

Som utgångspunkt borde de åtminstone påbörjat avhjälpandet omgående efter att de hämtat upp mopeden. Dina intressen av att få en felfri vara ska såklart prioriteras. Däremot säger förarbetena till konsumentköplagen att även säljarens möjlighet att avhjälpa felet ska bedömas. Nu vet jag inte om de hunnit påbörjat avhjälpandet, men i och med att det bara gått några få dagar är min bedömning att företaget ännu inte har passerat vad som är skälig tid. Vid denna tidpunkt borde de dock åtminstone ha påbörjat avhjälpandet.

Slutsats

Företaget ska avhjälpa felet inom skälig tid. Nu har det bara gått knappt en vecka vilket fortfarande torde vara inom skälig tid. Det går inte exakt att säga hur lång tid de har på sig att laga mopeden, men sannolikt några veckor beroende på felet. Om det pågår längre tid tycker jag du ska begära att få en ny moped, alternativt häva köpet.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88294)