Hur lång tid får det gå mellan erlagd handpenning tills dess att köparen hämtar varan?

2021-05-19 i Köplagen
FRÅGA
Hur lång tid får det gå mellan erlagd handpenning tills dess att köparen hämtar och betalar resten vid köp av fordon? Köparen har ej hört av sig. Finns det någon preskriptionstid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen entydig juridisk definition av begreppet handpenning. Exempelvis kan erläggandet av handpenning ses som ett löfte om att ingå i ett avtal i framtiden. Det vanliga är dock att handpenningen lämnas i samband med att köpeavtalet ingås, och i sådana fall ser man handpenningen mer som en förskottsbetalning, om inte annat har avtalats. Utifrån hur du har formuleradt frågan antar jag att det faktiskt föreligger ett köpeavtal mellan dig och köparen avseende fordonet (och inte bara ett löfte om att ingå i ett avtal). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL).

Om köplagen

Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). Eftersom du undrar över om det finns någon preskriptionstid antar jag att ni inte har avtalat om detta. Tyvärr finns det inga regler om handpenning eller preskriptionstid i köplagen. Däremot finns det regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål och enligt allmänna avtalsrättsliga principer kan det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser.

Vad har köparen för skyldigheter?

Huvudregeln är pacta sunt servanda som betyder att avtal skall hållas. Att ingå i ett avtal med någon och sedan inte fullgöra sina förpliktelser är ett avtalsbrott. I ditt fall kan det utgöra ett avtalsbrott att köparen inte kommer och hämtar fordonet inom en skälig tid. En köpare ska nämligen medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).

Har du rätt att behålla handpenningen?

Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet borde säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.

Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen.

Vad har säljaren för rättigheter?

Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte hämtar varan inom skäligt tid krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med varan snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL).

Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med fordonet snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när bilen ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor.

Slutsats och tips för hur du kan gå tillväga

Det finns ingen exakt preskriptionstid för när en köpare ska hämta en vara efter erlagd handpenning, utan detta är något som får avgöras utifrån fall till fall. Om köparen inte fullgör sina förpliktelser inom en skälig tid kan du sälja fordonet till någon annan. Du måste i sådana fall betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott.

Jag skulle rekommendera att du meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja fordonet till någon annan om hen inte hämtar fordonet inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning kan du också kontakta en av Lawlines skickliga jurister: https://lawline.se/boka

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98573)