Hur lång tid får det dröja innan en person häktas?

FRÅGA
Om någon skulle bli misstänkt för något som har ett minimumstraff på 2 år när efter polisanmälan blir personen isåfall häktad? Kan det dröja typ 1 år efter att polisanmälan gjorts tills personen blir häktad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur lång tid det kan ta innan en person blir häktad. Denna fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts inleds en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne. Om åklagare under utredningen finner att någon är på sannolika skäl misstänkt för brott kan denne häktas i väntan på att åtal väcks, 24 kap. 1 § RB. Beslut om häktning ska alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan, men det finns vissa undantagsfall. Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Svaret på din fråga är därför att någon kan häktas så länge förundersökningen pågår. För din information kan dock en förundersökning läggas ner för att sedan återupptas. Det går således inte att vara helt säker innan preskriptionstiden för brotten har gått ut. Du nämner inte i din fråga vilket brott det rör sig om men bestämmelsen om preskriptionstider finns i 35 kap. 1 § BrB.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (180)
2020-05-24 Häktad – för vad?
2020-05-24 Får jag veta varför han sitter häktad?
2020-05-17 Ska en militär skyddsvakt gripa eller envarsgripa i våld mot tjänsteman?
2020-05-04 Telefonkontakt med häktad person

Alla besvarade frågor (80495)