Hur lång tid får det dröja innan en person häktas?

Om någon skulle bli misstänkt för något som har ett minimumstraff på 2 år när efter polisanmälan blir personen isåfall häktad? Kan det dröja typ 1 år efter att polisanmälan gjorts tills personen blir häktad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur lång tid det kan ta innan en person blir häktad. Denna fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts inleds en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne. Om åklagare under utredningen finner att någon är på sannolika skäl misstänkt för brott kan denne häktas i väntan på att åtal väcks, 24 kap. 1 § RB. Beslut om häktning ska alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan, men det finns vissa undantagsfall. Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Svaret på din fråga är därför att någon kan häktas så länge förundersökningen pågår. För din information kan dock en förundersökning läggas ner för att sedan återupptas. Det går således inte att vara helt säker innan preskriptionstiden för brotten har gått ut. Du nämner inte i din fråga vilket brott det rör sig om men bestämmelsen om preskriptionstider finns i 35 kap. 1 § BrB.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo