Hur lång tid får det dröja innan en person häktas?

FRÅGA
Om någon skulle bli misstänkt för något som har ett minimumstraff på 2 år när efter polisanmälan blir personen isåfall häktad? Kan det dröja typ 1 år efter att polisanmälan gjorts tills personen blir häktad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur lång tid det kan ta innan en person blir häktad. Denna fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts inleds en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne. Om åklagare under utredningen finner att någon är på sannolika skäl misstänkt för brott kan denne häktas i väntan på att åtal väcks, 24 kap. 1 § RB. Beslut om häktning ska alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan, men det finns vissa undantagsfall. Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Svaret på din fråga är därför att någon kan häktas så länge förundersökningen pågår. För din information kan dock en förundersökning läggas ner för att sedan återupptas. Det går således inte att vara helt säker innan preskriptionstiden för brotten har gått ut. Du nämner inte i din fråga vilket brott det rör sig om men bestämmelsen om preskriptionstider finns i 35 kap. 1 § BrB.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
CL Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:32
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (161)
2019-09-25 Blombud till häktad person
2019-09-22 Väktares rätt att utöva envarsgripande
2019-09-15 Kan man utföra ett envarsgripande på en ordningsvakt?
2019-09-09 ogiltig häktning

Alla besvarade frågor (73759)