Hur lång tid efter kan man kräva ersättning efter separation?

FRÅGA
Hej!Hur lång tid efter en samboseparation (utan samboavtal) kan man kräva ersättning för till exempel en bil eller andra saker? Jag vet att bilar står utanför sambolagen men undrar ändå hur lång tid efter en separation som den andre personen kan komma att kräva pengar. 1 år ...5 år...?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

En begäran om bodelning kan göras av vardera sambo senast ett år efter samboförhållande upphörde (se, 8 § sambolagen). Vid en separation upphör samboförhållandet normalt när samborna flyttar isär (se, 2 §).

Har tiden för att framställa en begäran om bodelning utlöpt går det inte längre att använda detta lagtekniska verktyg för hävda sin rätt till viss egendom eller ersättning. Ur en praktisk synvinkel begränsas således möjligheterna att efter denna tidpunkt komma med krav.

Det utsläcker emellertid inte helt och hållet möjligheterna för att en tidigare sambo kommer med krav om ersättning. Det går t.ex. att skicka in en s.k. stämningsansökan till tingsrätten och hävda sin rätt, eller ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det stora skillnaden är däremot att den sambo som får ett krav riktat mot sig kan avfärda det, vartill den som skickat kravet måste styrka att den har rätt till det den begär.

Hoppas du har fått vägledning i din fråga! För mer information om hur det går att resonera kring frågan om en bil i ett samboförhållande, se en kollegas tidigare svar här.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll