Vilken sambo har rätt till bilen vid ev. separation?

Hej! Om jag och min sambo köpt en bil för gemensamt bruk som hon står som ägare på men som jag betalat till 100%. Vem är det så som har rätt till bilen vid en ev.separation?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambors egendomsförhållanden regleras i sambolagen. Sambolagen omfattar dock bara sådan egendom som utgör samboegendom (3 §), vilket är den gemensamma bostaden och bohaget. Er bil omfattas således inte av lagen.

Istället kan det bli fråga om dold samäganderätt, vilket innebär att sambor eller makar under vissa förutsättningar kan hävda sin rätt till viss egendom trots att den andra sambon eller maken står som ägare till egendomen. För att dold samäganderätt ska föreligga förutsätts att:
(1) en av sambon köpt egendom i sitt namn men för makarnas gemensamma bruk.
(2) att den andra sambon möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott.
(3) att sambon som står som den formella köparen insett att syftet bakom det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt.

Om dessa kriterier är uppfyllda antas det föreligga en avsikt att egendomen ska ägas gemensamt, vilket som huvudregel leder till att dold samäganderätt anses föreligga.

Presumtionen är att man äger egendomen med 50% vardera, 1 § samäganderättslagen. Denna presumtion kan dock brytas. Omständigheter som kan ha betydelse är den samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom till parternas ekonomiska bidrag, andra insatser, ansvar för lån som tagits upp för att betala egendomen och parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt (se t.ex. rättsfall NJA 2012 s. 377 HD:s domskäl p. 9-13).

För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag er att skriva ett avtal om att ni äger bilen gemensamt eller att ena sambon ska kompensera den andra sambon ekonomiskt om förhållandet upphör. Ni kan t.ex. ta hjälp av Lawlines avtalstjänst som ni hittar här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”