Hur lång tid efter frisläppande kan man begära ersättning från staten?

2019-07-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Satt anhållen 1992. Blev friad. Är det för sent få ersättning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågan om hur lång tid efter ett frikännande man kan begära ersättning är prövad av Högsta domstolen i NJA 2018 s. 793. Av rättsfallet framkommer att preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa successivt, dag för dag, under den tid som frihetsberövandet eller tvångsåtgärden har pågått. Eftersom det saknas särskilda regler om preskription enligt frihetsberövandelagen ska vanliga regler om preskription i preskriptionslagen tillämpas. Reglerna innebär att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten.

I ditt fall har det gått 27 år sedan du satt anhållen och sedermera frikändes, varför det gått för lång tid för att begära ersättning.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (597)
2020-05-29 När börjar preskriptionstiden för ansvarsförsäkring löpa?
2020-05-24 Skadeståndsansvar för avverkande av skog
2020-05-15 Besvarar Lawline skoluppgifter?
2020-05-02 Utomobligatoriskt skadestånd

Alla besvarade frågor (80458)