Hur lång tid efter brott kan man anmäla?

FRÅGA
Hej!Året 2010 blev jag misshandlad av min fd sambo. Den första gången satt han grensle över mig o skulle strypa mig, några månader senare knäckte han 2 revben på mig. Jag anmälde inte, men ångrar det idag. Hur lång preskriptionstid är det på såna brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om brottet

Det är viktigt att klargöra vilket brott och vilken allvarlighetsgrad det är innan vi går vidare till preskriptionstiden. Om brott regleras i Brottsbalken (BrB). I ditt fall är misshandel (3 kap. 5 § BrB) men även ofredande kan vara aktuell (4 kap. 7 § BrB). Eftersom jag inte kan avgöra allvarlighetsgraden utifrån dina omständigheter kommer jag att nämna straffen för de olika graderna av misshandel och för ofredande.

- Böter eller fängelse i upp till 6 månader vid ringa misshandel. (3 kap. 5 § BrB).

- Fängelse i högst 2 år vid misshandel av normalgraden. (3 kap. 5 § BrB).
- Fängelse i lägst 1 år och 6 månader och i högst 6 år vid grov misshandel. (3 kap. 6 § BrB).
- Fängelse i lägst 5 år och i högst 10 år vid synnerligen grov misshandel. (3 kap. 6 § andra stycket BrB).

- Böter eller fängelse i högst 1 år vid ofredande. (4 kap. 7 § BrB.)


Preskriptionstid

Utgångspunkten är att preskriptionstiden avgöras beroende på straffskalan till respektive brott. (35 kap. 1 § BrB).

- Vid ringa misshandel är preskriptionstiden 2 år. (35 kap. 1 § första punkten BrB)
- Vid misshandel av normalgraden är preskriptionstiden 5 år. (35 kap. 1 § andra punkten BrB).

- Vid grov misshandel är preskriptionstiden 10 år. (35 kap. 1 § tredje punkten BrB).
- Vid synnerligen grov misshandel är preskriptionstiden 15 år. (35 kap. 1 § fjärde punkten BrB).

- Vid ofredande är preskriptionstiden 2 år. (35 kap. 1 § första punkten BrB).


Sammanfattningsvis

Utifrån preskriptionstiderna kan du utläsa att om brotten skulle vara ofredande, ringa misshandel eller misshandel av normalgraden så har dessa redan passerat preskriptionstiden och du kan alltså inte anmäla dessa.

Dina omständigheter medför att jag tyvärr inte ge dig ett exakt svar. Det är i regel ringa misshandel ifall offret inte behöver uppsöka sjukvård. För att misshandeln ska anses vara grov måste gärningsmannen orsakat svår kroppskada av bestående karaktär. Alternativt visat hänsynslöshet eller råhet vid gärningen.

Det är svårt för mig att avgöra utifrån uppgifter du har lämnat. Men hoppas du får någorlunda svar på din fråga. Du är alltid välkommen att återkomma om du skulle ha fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (425)
2021-05-06 Nödvärn, mord/dråp samt misshandel
2021-05-02 Berätta om allmänfarlig sjukdom (Hepatit C)
2021-04-30 Vart regleras brottet misshandel
2021-04-30 Kan psykiskt lidande och förtal ses som brottet vållande till annans kroppsskada?

Alla besvarade frågor (92054)