Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?

Hej.

Jag blev anställd 2019-11-01

Min arbetsgivare hävdar nu att jag inte har rätt till någon semester alls förrän efter ett år som anställd.

Stämmer det? Vad betyder intjänande år och månader? Borde jag inte ha rätt till typ två betalda intjänade semesterdagar från 1/11-19 till nu 23/6-20?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring semester finns i Semesterlagen.

Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år (3 § Semesterlagen). Semesteråret kan vara under en annan period om det följer av ett kollektivavtal (vanligt är att det istället är 1 januari - 31 december.)

Med intjänandeår avses motsvarande tid närmast före ett semesterår (3 § Semesterlagen). Det är under intjänandeåret som man tjänar in sin semesterlön för att få betald semester.

En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje år. Om anställningen påbörjades efter den 31 augusti under semesteråret har arbetstagaren endast rätt till 5 semesterdagar (4 § Semesterlagen). Det innebär att du från och med att du påbörjade anställningen fram tills 31 mars hade rätt till 5 semesterdagar och därefter 25 dagar när det nya semesteråret började.

Beräkna antal betalda semesterdagar

Hur många betalda semesterdagar du har rätt till beror på i vilken omfattning du arbetat under intjänandeåret (7 § Semesterlagen). Du påbörjade din anställning 1 november 2019. I beräkningen nedan kommer jag utgå från att du följder det semesterår som står i semesterlagen, dvs. 1 april - 31 mars året därpå.

Följande formel kan användas vid uträkningen: antalet semesterdagar per år * antalet anställningsdagar under intjänandeåret / 365.

Om arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön räknas de dagarna bort från anställningstiden (7 § Semesterlagen). För enkelhetens skull utgår jag från att några sådana dagar inte finns vid uträkningen.

Du har rätt till 25 semesterdagar och du har varit anställd i 152 dagar under intjänandeåret (1 november 2019 - 31 mars 2020. Beräkningen blir då följande: 25 * 152 / 365 = 10,41. Talet avrundas uppåt (7 § Semesterlagen). Du bör därför ha rätt till 11 betalda semesterdagar under detta semesterår så länge som din arbetsgivare följer semesteråret 1 april - 31 mars året därpå.

Sammanfattning

Du bör ha rätt till 11 dagars betald semester om semesteråret räknas från 1 april - 31 mars året därpå. Om du varit helt frånvarande från arbetet utan lön måste dem dagarna räknas bort, vilket innebär att antalet betalda semesterdagar kan variera beroende på hur många dagar som räknas bort från anställningstiden. Om semesteråret är lagt under en annan period på grund av ett kollektivavtal kommer beräkningen även att se annorlunda ut beroende på mellan vilka datum semesteråret är lagt.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”