Hur lång kan en provanställning vara?

2017-06-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Är provanställd på en firma sedan 1 februari ( efter ett övertagande o jag har över 20 år i yrket). Idag hade jag ett utvecklingssamtal med min chef o hon lade då fram en papper som hon ville jag skulle skriva under med ytligare 3 månaders provanställning o sa att det är en ny lag o att hon kan göra så. Min fråga är om det stämmer? Jag vågade inget annat än o skriva under. Jag sköter mitt jobb utmärkt enligt henne, alla är nöjda, men hon vet inte vart hon har mej så hon är inte nöjd ändå. Tillhör fastighetsanställdas förbund.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) får en provanställning pågå i högst sex månader. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut måste meddelande om detta lämnas till arbetstagaren (samma sak gäller omvänt). Om meddelande inte lämnas före prövotiden går ut, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Enligt 31 § LAS måste meddelande om uppsägning ske minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Görs inte detta kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Enligt 2 § 2 st. LAS är ett avtal ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS.

När du har arbetat i sex månader och en dag kommer din anställning alltså automatiskt att övergå till en tillsvidareanställning, om arbetsgivaren inte meddelar något annat. Detta oavsett vad avtalet som du skrivit under säger.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?