Hur lång är uppsägningstiden vid hyra av hus?

Hej! Vi hyr idag ett hus av en privatperson, vård hyresvärd (privatpersonen) har tidigare meddelat att huset ska säljas och att vi då kommer behöva flytta ut, men han har inte angett när det ska sälja, och då undrar jag hur lång tid i förväg behöver han meddela att vi måste flytta ut ? Han är lite oberäknelig tyvärr och är orolig att han ska komma och kräva att vi flyttar ut med en månads varsel eller liknande och det kan bli väldigt svårt för oss då vi saknar bil och liknande.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som om att du undrar hur lång uppsägningstiden är på huset ni hyr. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Jag kommer även använda mig av jordabalken (JB).


Villkoren som är bestämda i privatuthyrningslagen är semidispositiva. Man kan avtala om bättre villkor för hyresgästen än de som är stadgade i lagen. Men sådana villkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för hyresgästen är verkningslösa (2 § privatuthyrningslagen).


Hur lång är uppsägningstiden?

Utifrån informationen i frågan så antar jag att ni inte har avtalat om en bestämt hyrestid. Alltså att hyresavtalet gäller på obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra gälla (3 § privatuthyrningslagen). Om ni inte har avtalat om en längre uppsägningstid så kan avtalet sluta gälla tidigast tre månader efter uppsägningen (3 § andra stycket privatuthyrningslagen).


Hur ska en uppsägning gå till?

Ifall eran hyresvärd skulle säga upp erat avtal så finns det ett antal regler som hen måste följa. Hyresvärdens uppsägning av erat hyresavtal måste ske skriftligen om hyresförhållandet har varat längre än tre månader (12:8 § JB).


Avslutande ord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till! Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida!

Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning