Hur lång är uppsägningstiden på hyreslägenheter?

Hej! Jag och min sambo bor just nu i en studentlägenhet med villkor att man ska ha klarat av studierna under föregående termin samt studera under nästa. Min sambo har studerat i Stockholm men började arbeta i höstas och jag pluggar i Uppsala med examen i vår. Min partner signa upp på en kurs för att vi ska kunna ha kvar lägenheten så länge som möjligt under hösten. Nu vid månadsskiftet februari-mars kräver hyresvärden ett intyg att hon har studerat under hösten (vilket hon inte har) och därför kommer vi bli uppsagda. Det leder mig till vår fråga. Enligt vårt kontrakt har vi en uppsägningstid på 2 månader, men vad jag sett här på Lawline och lite egen research så förstår jag det som att man har 3 månader uppsägningstid oavsett vad. Jag undrar därför vad det är som gäller, har de rätt att skicka ut oss efter två månader eller har vi rätt att stanna tre månader? Viktigt att tillägga, trots att jag fortfarande studerar är jag inte berättigad att ta över kontraktet då jag studerar i Uppsala och det är ett krav från hyresvärden att man ska studera inom Stockholms län. Tack för hjälpen på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolknings av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång uppsägningstiden är på eran lägenhet. Samt vad som gäller generellt kring uppsägningstidens längd. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB).


Vad säger lagen?

För att besvara frågan så kommer jag använda mig av tolfte kapitlet i jordabalken. Tolfte kapitlet i Jordabalken kallas även för Hyreslagen. Hyreslagens syfte är att vara ett socialt skyddsnät, en sorts minimivillkor i hyresförhållanden.


Uppsägningstiden för hyresavtal som gäller på obestämd tid (tillsvidare), om inte en längre uppsägningstid har avtalats är tre månader (12:4 § JB). Då ingen annan omständighet har getts antar jag att ni har ett hyresavtal som gäller för obestämd tid.


Villkor som är ställda i hyresavtalet är verkningslösa mot hyresgästen ifall de strider mot en bestämmelse i hyreslagen (12:1 § JB). Däremot så är sådana villkor bindande för hyresvärden om de är till hyresgästens fördel.


Hur det blir i erat fall.

I erat hyresavtal så står det att ni har en uppsägningstid på två månader. I hyreslagen så stadgas det att uppsägningstiden är tre månader (12:4 § JB). Villkoret om två månaders uppsägningstid strider följaktligen mot bestämmelsen i hyreslagen. Villkoret är därför inte bindande för er, men det är bindande för hyresvärden (12:1 § JB).


Det innebär i praktiken att uppsägningstiden kommer att variera beroende på vem det är som säger upp hyresavtalet. Är det ni själva som säger upp hyresavtalet så är uppsägningstiden på två månader. Men är det hyresvärden som säger upp avtalet, så är uppsägningstiden tre månader.


Avslutande ord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till! Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida!


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning