Hur lång är uppsägningstiden för hyresrätter?

2019-06-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min mamma är inneboende i en hyresrätt men har nu blivit uppsagd och har därmed 3 månader på sig att flytta ut. Hon vill dock säga upp avtalet själv och flytta ut tidigare än 3 månader då de ej kommer överens. Mamma och hennes hyresvärd har ingen avtalad uppsägningstid i kontrakt att hänvisa till, då inget kontrakt upprättades varken skriftligt eller muntligt. Jag har läst i LUB samt Jordabalken men får ingen klarhet där. Är min mammas uppsägningstid gentemot sin hyresvärd EN månad eller TRE månader? Tacksam för svar snarast möjligt!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte för hyresrätter. Det framgår av din fråga att din mamma är inneboende i en hyresrätt. Jordabalkens 12 kap. är tillämplig på hyresfrågor i hyresrätter. Svaret kan bli olika beroende på om hyresavtalet var ingånget på obestämd tid eller bestämd tid

Hyresavtal – obestämd tid
Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket)

Hyresavtal – bestämd tid
Hyresavtal som gäller på bestämd tid kan sägas upp för att upphöra (12 kap. 4 § andra stycket):
- Hyrestid längst två veckor = en dags uppsägningstid
- Hyrestid mellan två veckor och tre månader = en veckas uppsägningstid
- Hyrestid längre än tre månader = tre månaders uppsägningstid

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1895)
2019-11-30 Vad är normalt slitage?
2019-11-30 Ersättning vid kommunens rätt att lösa in fastighet
2019-11-30 Markägare - parkeringsplatser
2019-11-28 Expropriation som inte fullbordats - rätt till skadestånd?

Alla besvarade frågor (75291)