Hur lång är uppsägningstiden för en visstidsanställning?

2019-10-04 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Citerar från en kompis arbetskontrakt Detta avtal är ett ramavtal som anger de villkor som ska gälla för de fall överenskommelse om anställning träffas mellan företaget och den enskilde. Varje arbetstillfälle betraktas som en separat anställningsavtal en ny överenskommelse om anställning träffas vid varje tillfälle. Mellan arbetstillfällena föreligger ingen anställning och tiden mellan anställningarna räknas heller inte som anställningstid. Den enskilde har ingen skyldighet att acceptera erbjudanden om anställning utan kan tacka nej vid varje tillfälle som han eller hon tillfrågas. Arbetsskyldigheter föreligger endast när överenskommelse om anställning träffats. Anställningsformen är allmän visstidsanställning med tillträde 2019-04-28, dock längst till och med 2020-04-27.Gäller detta kontrakt och vad gäller vid en uppsägning?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad är rättsfrågan?

Frågan är huruvida detta anställningsavtal är giltigt samt vad som gäller vid en eventuell uppsägning. Frågor av denna art regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Observera dock att LAS är semidispositiv (2 § LAS). Detta innebär att lagen till viss del kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Vad är ett ramavtal?

I det utdrag från kontraktet som du har skrivit i din fråga framkommer det inledningsvis att det rör sig om ett så kallat ramavtal. Ett ramavtal är avtal i formen av en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal. Avtalet anger de ramar, det vill säga villkoren, som ska gälla mellan parterna.

Vad är anställningsformen och uppsägningstiden?

Huvudregeln är att att anställningen har anställningsformen tillsvidare, vilket innebär att tjänsten inte har något slutdatum (4 § 1 st LAS). I och med att det finns ett slutdatum i detta avtal innebär detta att anställningen är en visstidsanställning (5 § 1 st 1 p LAS). Huvudregeln vid visstidsanställning är att arbetstagaren ska arbeta den tid som avtalet stadgar och att avtalet inte kan sägas upp innan avtalets utgång (4 § 2 st LAS). Observera dock att det är möjligt att avtala om uppsägningstid även vid visstidsanställning.

Är avtalet giltigt?

Det blir allt vanligare med så kallade tillfälliga anställningar, precis som den anställning din vän har givits. Dessa anställningar är i lagens mening visstidsanställningar. Dessa typer av avtal är lagliga vilket innebär att avtalet är giltigt. Antingen finns det ingen uppsägningstid vilket innebär att parterna är förpliktade att fullfölja avtalet till dess slutdatum, alternativt finns det en uppsägningstid som stadgas i avtalet. En månads uppsägningstid är vanligt förekommande vid dessa typer av avtal.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (652)
2020-02-18 Har en deltidsanställd rätt att arbeta heltid?
2020-02-16 Provanställningstid
2020-02-08 Avsluta en provanställning i förtid
2020-01-21 Kan jag frånträda en provanställning innan den börjat?

Alla besvarade frågor (77187)