Hur lång är uppsägningstiden?

2021-03-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! I ett anställningsavtal står det som rubrik "Avtal om timanställning" som rubrik med avtalad lön per timme. I samma avtal står det "Arbetstid: anställningen avser deltidsarbete, 6 timmar per vecka. Antal timmar per vecka kan komma att ändras i det fall arbetsbehovet hos arbetsgivaren ökar eller minskar.". Uppsägningstiden är för båda parter 2 månader enligt kontraktet.Nu menar AG att AT måste arbeta under uppsägningstiden på 2 månader samtidigt som AT hävdar att det endast är två veckor schemalagd tid framåt som gäller (eftersom detta är en timanställning = ingen riktig anställningsform). Jag undrar nu om detta kan anses vara ett avtal om timanställning eller deltidsarbete? Kan tilläggas att de timmar som står i kontraktet inte följts alls under anställningstiden utan alltid varit färre, 0-10tim/mån.Vem har rätt?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör LAS som är semidispositiv som betyder att vissa delar kan avtalas bort via kollektivavtal men är tvingande för arbetstagarens fördel. Finns det inget anslutet kollektivavtal ska LAS bestämmelser gälla för arbetstagaren

Anställningsform
Att utgå ifrån den informationen som du har skrivit så talar det för att det rör sig inte om en timanställning. Då det står i anställningsavtalet att arbetstagaren ska jobba 6 timmar i veckan, alltså finns det ett krav på arbetstagaren på 6 timmars arbete. Då faller avtalet utanför den 5 § LAS som är allmänvisstidanställning (timanställning).

Uppsägningstid
Uppsägningstiden regleras i den 11 § LAS och den minst möjliga uppsägningstiden är en månad. För att LAS är tvingande för arbetstagarens fördel får det inte avtalas (genom anställningsavtal) sämre villkor än det som står i LAS, eller det som kan anses vara till arbetstagarens nackdel enligt 2 § 2 st LAS. Dock går det att avtal om mer rättigheter än vad som regleras i LAS. Det betyder att arbetsgivaren inte kan avtala om en kortare uppsägningstid än en månad men det går att avtala om en längre uppsägningstid då det anses vara en ökad rättighet arbetsrättsligt. Så ert fall där det står två månader uppsägningstid i anställningsavtalet så är det de som gäller.

Sammanfattning och slutsats
Med den informationen som jag har, verkar det inte vara en allmänvisstidanställning och därmed bör arbetstagaren jobba de två månader som är enligt anställningsavtalet. Dock ska jag poängtera om att jag inte sitter all information eller hela anställningsavtalet och därmed saknar alla omständigheter för att göra en korrekt bedömning. Min rekommendation är att ni undersöker anställningsavtalet och sedan kontaktar eventuellt fackförening eller bokar en av våra jurister för ytterligare rättsutredning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?