FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt31/10/2017

Hur lång är preskriptionstiden för skadestånd på grund av elsäkerheten?

Var med om en strömolycka 2010. Skulle ha ner en parasollhållare i metall och gick i matarkabeln in till huset. Eons reperatör berättade för min dåvarande sambo att jag fått 0.35 milliampere genom kroppen och att 0.40 milliampere var livshotande. Han var förvånad att jag överlevt. Blev anmält av både mig och eon till elsäkerhetsverket. Hur lång tid efteråt kan man begära t.ex skadestånd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är att din talan ska väckas inom 2, 3, eller 10 år från och med då skadan inträffade, alternativt från och med att du upptäckte den skada som du vill lägga till grund för skadeståndsanspråket. (35 § elsäkerhetslagen, och propostition 1996/97:136 s 184 samt 2 § första stycket preskriptionslagen )

Frågan om det är 2, 3 eller 10 år beror på vilken grund som ert skadeståndsanspråk grundar sig på. Om man väcker talan enligt elsäkerhetslagens skadeståndsregler så ska det göras inom tidsgränserna 2 eller 3 år, beroende på vad som orsakat skadan. Då har man i vissa fall bättre chans att nå framgång med sin talan, eftersom skadeståndsansvaret i elsäkerhetslagen är ett sk strikt ansvar. (28, 29 och 35 §§ elsäkerhetslagen)

Ett strikt ansvar innebär att du som väcker talan inte behöver visa att den som orsakat skadan varit oaktsam eller haft uppsåt, vilket ibland kan vara en svår sak att visa.

I ditt fall är det troligt att de 2 eller 3 åren passerat. Då har du i stället möjlighet att väcka talan enligt skadeståndslagen. Då gäller preskriptionstiden 10 år. För att nå framgång med en sådan talan krävs det enligt skadeståndslagen att du kan visa att den som orsakat skadan varit oaktsam eller haft uppsåt i sitt agerande. Det hade alltså varit en fördel att väcka talan innan preskriptionstiden i elsäkerhetslagen på 2 eller 3 år löpt ut. (2 kap 1 § skadeståndslagen)

Nu gäller i stället för dig att du måste väcka talan enligt skadeståndslagen innan 10 år har gått, och det kan vara något svårare att nå framgång med din talan på grund av kravet på oaktsamhet/uppsåt enligt skadeståndslagen.


Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”