Hur lång är preskriptionstiden för skadestånd på grund av elsäkerheten?

2017-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Var med om en strömolycka 2010. Skulle ha ner en parasollhållare i metall och gick i matarkabeln in till huset. Eons reperatör berättade för min dåvarande sambo att jag fått 0.35 milliampere genom kroppen och att 0.40 milliampere var livshotande. Han var förvånad att jag överlevt. Blev anmält av både mig och eon till elsäkerhetsverket. Hur lång tid efteråt kan man begära t.ex skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är att din talan ska väckas inom 2, 3, eller 10 år från och med då skadan inträffade, alternativt från och med att du upptäckte den skada som du vill lägga till grund för skadeståndsanspråket. (35 § elsäkerhetslagen, och propostition 1996/97:136 s 184 samt 2 § första stycket preskriptionslagen )

Frågan om det är 2, 3 eller 10 år beror på vilken grund som ert skadeståndsanspråk grundar sig på. Om man väcker talan enligt elsäkerhetslagens skadeståndsregler så ska det göras inom tidsgränserna 2 eller 3 år, beroende på vad som orsakat skadan. Då har man i vissa fall bättre chans att nå framgång med sin talan, eftersom skadeståndsansvaret i elsäkerhetslagen är ett sk strikt ansvar. (28, 29 och 35 §§ elsäkerhetslagen)

Ett strikt ansvar innebär att du som väcker talan inte behöver visa att den som orsakat skadan varit oaktsam eller haft uppsåt, vilket ibland kan vara en svår sak att visa.

I ditt fall är det troligt att de 2 eller 3 åren passerat. Då har du i stället möjlighet att väcka talan enligt skadeståndslagen. Då gäller preskriptionstiden 10 år. För att nå framgång med en sådan talan krävs det enligt skadeståndslagen att du kan visa att den som orsakat skadan varit oaktsam eller haft uppsåt i sitt agerande. Det hade alltså varit en fördel att väcka talan innan preskriptionstiden i elsäkerhetslagen på 2 eller 3 år löpt ut. (2 kap 1 § skadeståndslagen)

Nu gäller i stället för dig att du måste väcka talan enligt skadeståndslagen innan 10 år har gått, och det kan vara något svårare att nå framgång med din talan på grund av kravet på oaktsamhet/uppsåt enligt skadeståndslagen.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (666)
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?
2021-09-07 Kan jag få ersättning för ett ärr efter en operation trots att jag inte är försäkrad?
2021-09-05 Skadestånd efter att ha snavat på trädgårdsmöbler?
2021-08-23 Vad gäller vid preskription av utdömt skadestånd?

Alla besvarade frågor (95951)