FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/10/2020

Hur lång är preskriptionstiden för en olovligt uppförd byggnad?

Hej, hur räknas preskriptionstiden för en olovligt uppförd byggnad, ett s.k. svartbygge?

Är det från när det börjar byggas eller när bygget är klart?

Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min tolkning av din fråga är att du vill veta från när preskriptionstiden för olovligt uppförande av byggnad (s.k. svartbygge) räknas, samt hur lång den preskriptionstiden är. Jag kommer besvara dina frågor i olika steg, där jag börjar med längden för preskriptionstiden och sen går över till från när den räknas.

Tillämplig lag är plan- och bygglagen (PBL).

Olovligt uppförande av en byggnad innebär att du olovligt gjort något som kräver bygglov, marklov eller rivningslov (i detta fall bygglov). Bygglov är ett tillstånd för att kunna bygga nytt, bygga till, bygga om eller förändra en byggnad. (9 kap. 2 § PBL)

Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?

Preskriptionstiden för olovligt uppförd byggnad (s.k. svartbygge) är 10 år (11 kap. 20 § andra stycket PBL).

Paragrafen säger att om det på en fastighet eller i fråga om byggnadsverk har vidtagits åtgärd i strid mot lagen eller beslut med stöd av lagen, kan byggnadsnämnden inom 10 år från överträdelsen, förelägga ägaren av fastigheten/byggnadsverket att vidta rättelse. (11 kap. 20 § PBL)

Preskriptionstiden gäller dock inte om överträdelsen innebär att någon olovligen ändrar bostadslägenheten så att den används för annat ändamål än bostadsändamål (11 kap. 20 § tredje stycket PBL).

Hur räknas preskriptionstiden?

Preskriptionstiden räknas enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL från att överträdelsen begicks. Enligt min tolkning är detta när byggnaden börjar byggas.

Sammanfattningsvis är preskriptionstiden för en olovligt uppförd byggnad (även kallat svartbygge) 10 år och det räknas från att överträdelsen begicks, enligt min tolkning när det börjar byggas.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000