Hur lång är preskriptionstiden för brottet vållande till kroppsskada?

Hej,

Hur lång är preskriptionstiden för vållande till kroppsskada genom oaktsamhet? Finns det förseelser som har kortare preskriptionstid än t ex 1 år? Det har nu gått 7 månader sedan nedanstående händelse inträffade.

En målare använde utomhusfärg inne, så att jag fick en kronisk sjukdom som heter Sensorisk hyperreaktivitet(doft- och kemikalieöverkänslighet). Det finns ingen behandling så det enda är att undvika alla kemikalier som man reagerar på. Det är ingen allergi, men symtomen är samma; hosta, snuva, rinnande ögon m.m. Sjukdomen innebär att nerver i ögonen och luftvägarna har skadats och reagerar för mycket små doser av kemiska ämnen. De skadliga substanserna i utomhusfärgen är bl a svampdödande medel som aldrig finns i inomhusfärg.

Till sist, är min rubricering ovan av tjänstefelet någorlunda riktig?

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vill börja med att beklaga det inträffade och att du fick en kronisk sjukdom på grund av någon annans handlande.

Hur lång är preskriptionstiden för vållande till kroppsskada genom oaktsamhet?

Lagen som innehåller bestämmelser som aktualiseras i mitt svar på din fråga är Brottsbalken. Vållande till kroppsskada av normalgraden har en preskriptionstid på två år, eftersom det är ett brott med maximalt straff på ett års fängelse (3 kap 8 § Brottsbalken och 35 kap. 1 § Brottsbalken). Om en skada bedöms vara mycket allvarlig kan det röra sig om grovt vållande till kroppsskada, vilket är ett brott som har en preskriptionstid på tio år, eftersom tio års preskriptionstid gäller för brott med maximalt straff på 8 års fängelse (3 kap. 8 § andra stycket Brottsbalken och 35 kap. 1 § Brottsbalken).

Vid bedömning av om gärningen kan betraktas som grovt ska det särskilt beaktas om (1) gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller gjorts medvetet, och (2) om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Troligtvis hade det inte bedömts som grovt med hänsyn till andra punkten, eventuellt också första. Därför har brottet som du beskriver en preskriptionstid på två år.

Finns det förseelser som har kortare preskriptionstid än t ex 1 år?

Det finns inte förseelser som har kortare preskriptionstid än ett år. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år. Desto allvarligare brottet är, desto längre är preskriptionstid. De allra allvarligaste brotten preskriberas dock aldrig.

Vad innebär tjänstefel?

Din rubricering av vad som hänt som tjänstefel stämmer inte riktigt. Tjänstefel är nämligen ett brott enligt svensk rätt som innebär ett åsidosättande, av oaktsamhet eller uppsåt, vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften (20 kap. 1 § Brottsbalken).

Tjänstefel kan alltså endast begås av anställda inom det offentliga, inte inom det privata näringslivet. Jag anar att du kanske tänker på principalansvaret i 3 kap. 1 § första punkten skadeståndslagen, som innebär att den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten - att det alltså är företaget och inte individen som målade som troligen får bära ansvaret.

Sammanfattningsvis finns det fortfarande tid för dig att väcka talan mot företaget som använde utomhusfärg inomhus, som i sin tur resulterade i en sjukdom och skada hos dig, eftersom preskriptionstiden inte löpt ut.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”